JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
129
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
05 ก.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 05 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 129

เกี่ยวกับเรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 2560 ครั้งที่ 5 ประจำสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน


ทำหน้าที่ในการดาเนินการวิจัย พัฒนาและออกแบบการทดสอบ ตลอดจนจำลองระบบเพื่อประเมินสมรรถนะของหัวรบ ร่วมดำเนินการทดสอบและประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับทีมงาน จัดทารายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย จัดเก็บ องค์ความรู้ จัดทาบทความทางวิชาการพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสถาบัน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

นักวิจัย (Modeling Simulation and Testing)

นักวิจัย (Modeling Simulation and Testing)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่ในการดาเนินการวิจัย พัฒนาและออกแบบการทดสอบ ตลอดจนจำลองระบบเพื่อประเมินสมรรถนะของหัวรบ ร่วมดำเนินการทดสอบและประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับทีมงาน จัดทารายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย จัดเก็บ องค์ความรู้ จัดทาบทความทางวิชาการพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสถาบัน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติขั้นต่าของตาแหน่ง
1. การศึกษาขั้นต่า/ประสบการณ์ :
- คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล, โยธา, เมคาทรอนิกส์, อาวุธ, วัตถุระเบิด, เหมืองแร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านการทดสอบ หรือจาลอง/คานวณที่เกี่ยวข้องกับหัวรบ การกระแทกที่ความเร็วสูง โครงสร้างภายใต้แรงระเบิด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ความรู้เฉพาะทาง :
- พฤติกรรมของโครงสร้างเมื่อได้รับภาระอย่างรวดเร็ว
- ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน
- ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ดี)
- ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, E-mail, Internet, Autodyn, MATLAB
3. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:
- สามารถทางานเป็นทีมได้
- มีความซื่อสัตย์
- มีความมุ่งมั่นในผลสาเร็จของงาน
- มีความเฉลียวฉลาด (IQ สูง)

สวัสดิการ

  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทุนการศึกษา
  • ค่าทำงานล่วงเวลา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

ข้อมูลติดต่อ

HR
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 029806688 ต่อ 1133,1134
แฟกซ์. : 0-2980-6688 ต่อ 1400

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 1 รายการ