บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด

 • 278

บริษัทฯ ให้คำปรึกษา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
ให้บริการตั้งแต่เริ่มโครงการ ในการวางแผนงานแนะนำวิธีการก่อสร้าง จัดหาผู้รับเหมา
ควบคุมงานก่อสร้าง จนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ
โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Project Engineer

3 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - ควบคุม ตรวจสอบและทดสอบงานก่อสร้างทุกระยะ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง, Shop Drawings & Specificationและเรื่องต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของโครงการ ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง (ITC &TCR;)
  - ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติด้วยตนเอง หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ แบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawings) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
  - ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อทำการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องถูกต้องตรงตามแบบรูป รายละเอียด (Specifications) หรือเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้วัสดุเทียบเท่าซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน
  - ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
  - พิจารณาสั่งการให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็น รวมทั้งอาจแนะนำขั้นตอนและวิธีการทดสอบ
  - สั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากทำการก่อสร้างต่อไป แล้วรายงานผู้จัดการโครงการเพื่อหาทางแก้ไข
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตำแหน่ง
ค่าล่วงเวลา
ค่าใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว)
ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
เบี้ยเลี้ยง กรณีหน่วยงานอยุ่ต่างจังหวัด
ค่าที่พัก กรณีหน่วยงานอยุ่ต่างจังหวัด
ค่าเดินทางกลับบ้าน กรณีหน่วยงานอยู่ต่างจังหวัด
ยูนิฟอร์ม
อบรมและสัมมนา
ทองเที่ยวประจำปี
เงินรับขวัญบุตร
เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
ประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิต
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 29 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - มีประสบการณ์ทางด้านงานอาคารสูง หรืองานห้างสรรพสินค้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  - มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูง
  - สามารถปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
  - มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  - มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@trustypm.co.th
            - hr@trustypm.co.th
ข้อมูลติดต่อ
ศิรภัสสร ทิพย์บุญงาม
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
29/25-27 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ขั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.trustypm.co.th
โทร. 0224621478 ต่อ 102 แฟกซ์. 0-2246-2600
อีเมล hr@trustypm.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 29 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
8 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน