บริษัท แก้วปราการ จำกัด

 • 309

บริษัท แก้วปราการ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้ว แก้วน้ำ จาน ชาม เจ้าของ Brand \"UNIONGLASS\"
กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการมากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท
กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้

วันที่อัพเดต : 24 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. วางแผน และดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประะกอบการ
  2. ร่วมจัดทำแผนงาน และโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
  5. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  6. ตรวจประเมินการปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
  7. แนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามาตรการความปลอดภัย
  8. แนะนำ ฝึกอบรม พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความตระหนัก ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
  9. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  10. ตรวจสอบ สอบสวน สาเหตุการเกิดอันตรายในการทำงาน ทำรายงานอุบัติเหตุเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
  11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1.กองทุนเงินทดแทน
2.กองทุนประกันสังคม
3.ห้องพยาบาล
4.ค่ากะ *
5.เบี้ยขยัน *
6.ค่าจัดการงานศพ *
7.เครื่องแบบพนักงาน*
8.รองเท้า*
9.ตรวจสุขภาพประจำปี *
10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ *
11.ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ *
12.ค่าตำแหน่ง *
13.โบนัส
14.ปรับเงินประจำปี
15.ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
16.ส่วนสำนักงาน หยุดเสาร์ เว้นเสาร์
17.ทุกตำแหน่ง จ้างเป็นรายเดือน
18.ทุกตำแหน่ง จ่ายเงินเดือนเดือนละ 2 งวด
19.พักร้อน 6 วัน ตั้งแต่ปีแรก
หมายเหตุ * ต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1.เพศ ชาย / หญิง
  2.อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  3.มีประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
  4.มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
  5.มีความรู้ในกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานดี
  6.มีทักษะการสื่อสาร การเป็นผู้นำ การวางแผน ประสานงาน
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_unionglass@yahoo.co.th
            - hr_unionglass@yahoo.co.th
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แก้วปราการ จำกัด
49 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.unionglassthai.com
โทร. 027014648 ต่อ 214 แฟกซ์. 027014647
อีเมล hr_unionglass@yahoo.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน