JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,468
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,468

เกี่ยวกับเรา

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี\'บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และรายการเกี่ยวโยงกัน 3. วางแผนการเข้าทำการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบ 4. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและการเลือกตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบ 5. ประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าทำการตรวจสอบ 6. ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ 7. จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ และสอบทานกระดาษทำการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้องชัดเจน และเชื่อถือได้ 8. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำมาพิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน 9. รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อสรุปผลการตรวจสอบโดยนำเสนอข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ 10. ดูแลให้คำแนะนำ และสั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 11. รายงานผลความคืบหน้าของงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เช่น การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอันก่อให้เกิดการทุจริตหรือความเสียหายต่อองค์กร

วีดีโอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และรายการเกี่ยวโยงกัน
3. วางแผนการเข้าทำการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบ
4. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและการเลือกตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบ
5. ประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าทำการตรวจสอบ
6. ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ
7. จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ และสอบทานกระดาษทำการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้องชัดเจน และเชื่อถือได้
8. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำมาพิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน
9. รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อสรุปผลการตรวจสอบโดยนำเสนอข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
10. ดูแลให้คำแนะนำ และสั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
11. รายงานผลความคืบหน้าของงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เช่น การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอันก่อให้เกิดการทุจริตหรือความเสียหายต่อองค์กร

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ทำงาน : 1-5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายในหรือด้านที่เกี่ยวข้อง

3.ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน โดยเฉพาะระบบที่บริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือมีการใช้งานอยู่ หรือมีความรู้ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit)

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@mbk-center.co.th
            - hr@mbk-center.co.th

ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 028539000 ต่อ 7217
แฟกซ์. : 02-8537000

การเดินทาง

40 542 36
สนามกีฬาแห่งชาติ
สามย่าน
พญาไท
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 55 รายการ