Ocean advisory

 • 3133

บริษัท โอเชี่ยนแอดไวส์เซอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านนายหน้าประกันวินาศภัยมากว่า 14ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท อาทิ ประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มอัสสกุล และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตมากกว่า 70% บริษัทที่กลุ่มอัสสกุล เป็นผู้ถือหุ้นอาทิเช่น 1. บริษัท โอเชี่ยนแอดไวส์เซอรี่ จำกัด 2. บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2.1 โครงการ โอเชี่ยนทาวเวอร์1 2.2 โครงการ โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 2.3 โครงการ โอทู คอนโด เพลินจิต 2.4 โครงการ โอเชี่ยน พอร์โตฟิโน่ จอมเทียน 2.5 โครงการ ซานมารีโน่ คอนโดมิเนียม จอมเทียน 2.6 โรงแรม โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ทคลับ 2.7 โรงแรม อัสสรา วิลล่า หัวหิน 3. บริษัท แฮนส์เมเนจเมนท์ จก. 3.1 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 3.2 โรงเรียนนานาติเซนต์สตีเฟ่นส์ส์ กรุงเทพฯ 3.3 โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ 4. บริษัท สยามเอสเตท จก. ประกอบด้วย 4.1 Bandara Resort and spa ,Samui 4.2 Bandara Suites silom ,Bangkok 4.3 Bandara Residence ,Bangkok 4.4 Bandara Resort,Phuket 5. บริษัท.ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จก. 6. บริษัท มหาสมุทรเอสเตท จำกัด 7. บริษัท ธนภูมิเอสเตท จำกัด 8. บริษัท โอเชี่ยนลิสซิ่ง จำกัด 9. บ.แอลพีแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ซิ่งดีเวลอปเม้นท์ จก.บริหารโครงการซิกม่ารีสอร์ท พัทยา อื่นๆ ...........ฯลฯ บริษัทฯยินดีอย่างยิ่งที่จะรับพนักงานเกษียณอายุที่ 1.ทำงานเชิงรุก ป้องกันปัญหาก่อนเกิด เพื่อบรรลุเป้าหมาย 2.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและลงมือพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนางานของบริษัทฯได้เหมาะสมกับต้นทุนและเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้-เสียได้ดีอย่างต่อเนื่อง


วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
2017-11-13
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. สามารถวิเคราะห์คัดเลือกกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจากบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคง บริการดี โดยมีเบี้ย
  ประกันภัยเหมาะสมของแต่ละประเภทกรมธรรม์และแข่งขันได้ในตลาดโดยผ่านการอนุมัติให้เป็นทางเลือกที่ดีแก่ลูกค้าพร้อมนำมาอบรมทีมงานขายให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายทันสถานการณ์
  2. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของลูกค้า เพื่อเลือกซื้อประกันวินาศภัยประเภทต่างๆให้มีความคุ้มครองครอบคลุม เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและทรัพย์สินตามสถานการณ์ รวมถึงบริการประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆเพิ่มเติม(ขายกรมธรรม์ประเภทอื่นๆเพิ่มและ/หรือเพิ่มทุนให้เป็นReplacement valueโดยต้องไม่undervalueฯลฯ) และลูกค้าพึงพอใจยินดีแนะนำลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง
  3. บริหารจัดการเรื่องประสานงานเคลม และเจรจาค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญากรมธรรม์ฯให้ลูกค้าทัน
  สถานการณ์เพื่อได้รับการแนะนำลูกค้าใหม่ต่อเนื่องรวมถึงUpdateรายงานยอดเงินเคลมแต่ละเคลมของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละปีเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยจ่ายปีนั้นๆ
  4. บริหารจัดการงานการตลาดและงานขายได้บรรลุเป้าหมายเติบโตยั่งยืน มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองกับบริษัทรับประกันภัย/ลูกค้า/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ตลอดจนมีทักษะในการนำเสนองาน/และจัดทำรายงานวิเคราะห์เสนอที่ตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัทและผู้บริหารพร้อมนำเสนอทุกสัปดาห์
  5. สามารถวิเคราะห์ธุรกิจ&สภาพแวดล้อมโดยกำหนดกลยุทธ์&แผนงานรายสัปดาห์,รายเดือนรวมถึงบริหารทีมงานพร้อมดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนงานทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทันสถานการณ์
  6. วิเคราะห์และลงมือพัฒนากระบวนการทำงานรวมถึงคู่มือการทำงานและการป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจ แบบฟอร์มต่างๆ ฐานข้อมูลสำคัญของบริษัทและอื่นๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงเสนอทางเลือกที่ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัทและผู้บริหารให้เกิดประสิทธิผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  7. ติดตามตารางการนัดหมาย การจัดการห้องประชุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนวันประชุมและจัดทำรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. บริหารและดำเนินงานตามนโยบาย/หลักการจัดการงานระบบภายในทั้งองค์กร มาช่วยศึกษาวิเคราะห์+วางแผนงาน+กำหนดKPIของปัจจัยความสำเร็จ และออกแบบรายงานข้อมูลแต่ละกิจกรรมงาน ลำดับความสำคัญ เรียบเรียง วิเคราะห์และช่วยค้นคว้าเพิ่มเติม รวมถึงจัดทำรายงานและนำเสนอความคิดเห็นที่ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์แล้วที่ตอบโจทย์ธุรกิจและผู้บริหาร พร้อมพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่ละกิจกรรมงานในองค์กร

  หมายเหตุ ตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไปต้องผ่านการพิจารณาข้อเขียนก่อนนัดสัมภาษณ์ ดังนี้
  1. แบบฟอร์มใบสมัครและหนังสือรับรองการผ่านงานยกเว้นบริษัท/หน่วยงานล่าสุดที่ยังทำงานอยู่และรูปถ่ายที่ไม่ได้ตกแต่งภาพ(ทุกตำแหน่ง)
  2. การวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและกำหนดแผนกลยุทธ์ปี2560 หากคุณสมัครตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการของบริษัทโอเชี่ยนแอดไวส์เซอรี่จำกัด โดยคุณจะเป็นอีก1ทีมงานใหม่ขององค์กร(ตัวอย่างแบบฟอร์มตามเอกสารแนบที่จะจัดส่งให้เพื่อผู้บริหารพิจารณาก่อนจะนัดสัมภาษณ์ ทั้งนี้คุณสามารถนำเสนอแบบฟอร์มตามที่คุณถนัด โดยตอบโจทย์ขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้)
  3. มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไปในระดับผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
สวัสดิการ
 • - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันชีวิตกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี
เครื่องแบบพนักงาน
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา :
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้สมัครมีหน้าที่สอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาต ภายใน 60วันหลังจากเข้าทำงาน)
  2. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะใช้Excelได้ระดับกลางขึ้นไป
  3. มีระเบียบวินัยเป็นผู้นำที่ดี เกิดผลงานเชิงรุก พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้คุณค่าต่อผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาความรู้จากประสบการณ์โดยตรงมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสอนงานและกำหนดKPIรายบุคคลรวมถึงสร้างพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคลได้ดี บรรลุเป้าหมายทันสถานการณ์
  4. มีความสามารถแก้ปัญหาให้เกิดผลงานหรือคุณค่าที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงพัฒนาการป้องกันก่อนเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง(Risk Management)
  5. มีความสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้สะดวกต่อการค้นหาและปลอดภัยตลอดจนจัดทำหนังสือติดต่อราชการ, ค.ป.ภ.,จดหมายระหว่างหน่วยงานและลูกค้าได้ดี รวมถึงบริหารจัดการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและอื่นๆในบริษัท
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - pichamonch@ocean-advisory.com
            - akarima0906@gmail.com
            - salesandoperation@ocean-advisory.com
ข้อมูลติดต่อ
พิชามญชุ์
Ocean advisory
175 อาคารไทยสมุทร(อโศก) ถนนสุขุมวิท ซอย21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย แผนที่
Website: -
โทร. 022581599 ต่อ 456 แฟกซ์. 02-258-9979
อีเมล pichamonch@ocean-advisory.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
57 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน