บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)

 • 7826

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่\'บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
2017-11-09
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร((ทุกเขต)) , หางาน กาญจนบุรี , หางาน นครปฐม , หางาน ราชบุรี , หางาน สมุทรสาคร , หางาน สุพรรณบุรี
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ - S2) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  - วางแผนเส้นทางการเข้าเยี่ยม (Visit Route) BP และ S2 ร่วมกับผู้บังคับบัญชา รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของ BP & S2 และดำเนินการเข้าเยี่ยมตามแผนที่วางไว้
  - ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น โปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย รางวัลพิเศษ เป็นต้น ให้แก่ BP และ S2 อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษา และสาธิตการใช้สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทแก่ BP และ S2 ตลอดจนดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าของ S2 และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  - รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน (Call Card) และข้อมูลทางการตลาด เช่น สินค้าของคู่แข่งขัน สัดส่วนทางการตลาด พฤติกรรมการขายของ S2, พฤติกรรมของผู้บริโภค ฯลฯ และดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์ทางการขายต่อไป
  - วางแผน และดำเนินการสรรหา S2 รายใหม่ รวมถึงการรับสมัครให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  - ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ของบริษัทฯ ที่ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ค่ายานพาหนะ
  - ประกันสุขภาพ
  - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  - ประกันชีวิต
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ค่าตอบแทนพิเศษ
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สวัสดิการเพิ่มเติม :
- คอมมิสชั่น
- โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการทรูวิชั่นส์ ลด50%
- ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ลาพักร้อน เร่ิ่มต้นที่ 10 วันต่อปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ
- งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ การบริหารช่องทางการขาย หรือการดูแลเพื่อนคู่ค้า 5 ปีขึ้นไป
  - มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)
  - มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation)
  - มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) และทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
  - มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์
  - มีความกระตือรือร้น , มีความรับผิดชอบสูง
  - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี , มีเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับเพื่อนคู่ค้า
  - สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  - มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได้
  - สามารถขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา) ได้ , มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  - หากมีประสบการณ์งานขาย เกี่ยวกับธุรกิจการสื่อสาร , โทรศัพท์มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร พี่น็อต 090-903-6892 , พี่แอน 086-416-2963
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - kraithep_kit@truecorp.co.th
            - lujiwan_jon@truecorp.co.th
ข้อมูลติดต่อ
Human Resource
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.truecorp.co.th
โทร. 026431111 แฟกซ์. 0-2699-4906
อีเมล -
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 157


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร((ทุกเขต)) , หางาน กาญจนบุรี , หางาน นครปฐม , หางาน ราชบุรี , หางาน สมุทรสาคร , หางาน สุพรรณบุรี
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
236 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน