มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 • 1402

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมอันรื่นรมย์ เป็นกำลังเพื่อการบรรลุธรรมลักษณะ SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER

๒. สืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ในการนำพาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจ และปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ด้วยการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา การทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนิกชนและการออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม จนเป็นพุทธทาสกันได้ทุกคน - ผู้รับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ดู เป็นอยู่ให้เห็น จนผู้อื่นพากันทำตาม และเป็นสวนโมกข์ได้ทุกที่ - บุญสถานเพื่อการบรรลุธรรม

๓. ทำหน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญจนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม จนเป็นผู้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ มีศักยภาพในการเป็นผู้อยู่ใน ใจเหนือ และเกื้อโลก ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
2017-11-13
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 28,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ภารกิจหลัก
  ๑) บริหารจัดการห้องหนังสือและสื่อธรรม
   กำหนดตำแหน่งชั้นวางหนังสือและสื่อธรรมเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และต่อผู้ใช้บริการ
   พิจารณาอนุมัติการสั่งหนังสือและสื่อธรรม เฉพาะรายการฝากขาย และสั่งผลิตซ้ำ
   สุ่มตรวจสอบเงินสดที่จัดเตรียมให้ลูกค้าแลกกับฝ่ายการเงิน ตามความเหมาะสม
  ๒) บริหารจัดการคลังหนังสือและสื่อธรรม
   จัดทำคู่มือและแผนผังการจัดเก็บคลังหนังสือและสื่อธรรมเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และบริหารการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
   จัดระบบการสั่งและการรับหนังสือและสื่อธรรมให้ตรงตามรอบที่กำหนด
   จัดระบบการส่งคืนหนังสือและสื่อธรรมที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวน้อย
   วางแผนเผยแผ่และกระจายสต็อคหนังสือและสื่อธรรมคงคลัง อาทิ การจัดชุดแนะนำ การจัดวาง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสมทบการผลิต ฯลฯ
   ดูแลและควบคุมการตรวจนับสต๊อกกลางปี และปลายปี หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม
  ๓) กำกับดูแลกำลังคนและคุณภาพ และเชื่อมประสานธรรมภาคี
  ๔) ทำงานทดแทนงานบริการหน้าร้าน และงานรับ-คืน-สั่งซื้อซ้ำ (คำอธิบายงาน อยู่ในในพรรณนาหน้าที่การงานของทั้งสองงาน)
  ภารกิจรอง
  ๑) บริหารจัดการคลังหนังสือและสื่อธรรม
   หาจำนวนการสั่งซื้อหนังสือและสื่อธรรม เฉพาะรายการฝากขาย และสั่งผลิตซ้ำที่เหมาะสม
  ๒) ประชาสัมพันธ์
   จัดวางห้องหนังสือและสื่อธรรมในวาระที่เหมาะกับช่วงเวลาการจัดกิจกรรม เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้บริการและส่งเสริมการสมทบการผลิต
   ประชาสัมพันธ์ชุดหนังสือและสื่อธรรมประจำเดือนและวาระพิเศษตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
สวัสดิการเพิ่มเติม :
อาหารกลางวัน
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@bia.or.th
ข้อมูลติดต่อ
กรุณพล พานิช
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ)ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(หมอชิต) แผนที่
Website: http://www.bia.or.th
โทร. 029362800 แฟกซ์. 029362900
อีเมล karunphol_p@bia.or.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 6


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 28,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
36 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน