บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN

 • 1863

Central Pattana Public Company Limited (CPN) is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position :


วันที่อัพเดต : 24 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตวังทองหลาง,เขตลาดพร้าว,เขตสะพานสูง,เขตบึงกุ่ม)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1 ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
  2 ปฏิบัติงานด้านการออกแบบสื่อ เช่น โปสเตอร์, สติ๊กเกอร์ ฯ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการขายของสาขา
  3 ปฏิบัติงานด้านการตกแต่ง เช่น งานทำฉากเวทีกิจกรรม, งานตกแต่ง Display ที่ใช้ในงานส่งเสริมการขายของสาขา
  4 รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการผลิต ติดตั้ง รื้อถอน งานตกแต่งและงานติดตั้งสื่อ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการขาย รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยในงาน จนกระทั่งจบงาน
  5 ติดตามและติดต่อประสานงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทผู้ผลิต (Supplier) กับผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในการเข้าติดตั้งชิ้นงาน
  6 ปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม เพื่อรองรับหน่วยงานอื่นๆ ที่แจ้งเข้ามา ตามใบแจ้งงาน เช่น งานตัดสติ๊กเกอร์, งานทำป้าย เป็นต้น
  7 ดูแลและรักษาวัสดุอุปกรณ์ อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานด้านการออกแบบและตกแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งสามารถนำบางส่วนกลับมาใช้ได้อีกในโอากาสต่อไป
  8 ปฏิบัติตามระบบคุณภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Q&EMS;) เพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย Q & EMS
  9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  โอกาสดีๆ กับความหลากหลายของตำแหน่งงาน ด้านบริหารศูนย์การค้า กว่า 200 อัตรา

  สมัครและสัมภาษณ์ทันที!! วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 10:00 – 18:00 น.

  แจ้งวัฒนะ Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร ลาพักร้อน เป็นต้น
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • โอกาสดีๆ กับความหลากหลายของตำแหน่งงาน ด้านบริหารศูนย์การค้า กว่า 200 อัตรา

  สมัครและสัมภาษณ์ทันที!! วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 10:00 – 18:00 น.

  แจ้งวัฒนะ Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@cpn.co.th
            - recruitment@cpn.co.th
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN
999/9 อาคารดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.cpn.co.th/job.aspx?menu=Available_Position
โทร. 026675555 ต่อ 1704-1709 แฟกซ์. 0-2264-5591
อีเมล recruitment@cpn.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 77


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตวังทองหลาง,เขตลาดพร้าว,เขตสะพานสูง,เขตบึงกุ่ม)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
34 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน