บริษัท รอซโซ่ จำกัด

 • 1037

บริษัท รอซโซ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในชาย (Men's underwear) มากกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นผู้นำชุดชั้นในชายภายใต้ Brand Rosso และ Apple ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตกับทางโรงงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย The High Technology Manufacturing ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และกำลังขยายฐานการตลาดไปยังภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


วันที่อัพเดต : 18 ธ.ค. 2560
2017-12-18
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ตาก
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - วางแผนการทำงาน และควบคุม ดูแลการจัดเตรียมการกระจายสินค้า (DC Operation) ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมตามความต้องการของลูกค้า และทันตามเวลาที่กำหนด - สนับสนุนให้กระบวนการทำงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ควบคุม ดูแลงานคลัง ทั้งในส่วนคลังบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และคลังสินค้า (Semi + Trading) ให้มีการรับ และเบิก-จ่าย อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามระบบ มาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันปัญหาการเสียหาย และการสูญหายของสินค้า และบรรจุภัณฑ์
  บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า (Space Management) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักการบริหารคลังสินค้า และเกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด
  - วิเคราะห์ และตรวจสอบ Order สินค้า เพื่อวางแผนการประกอบสินค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า และกำหนดส่งมอบ
  - ควบคุม ดูแลการประกอบสินค้า ทั้งในส่วนของสินค้าที่โรงงานผลิต และสินค้าที่ Trading เข้ามาเพื่อขาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อทำให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด
  - ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนของระบบคุณภาพ รวมถึงนโยบายทางด้านความปลอดภัยขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  - วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และต่อเนื่อง รวมทั้งหามาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - ปริญญาตรี / โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  - สามารถคิด วิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาซ้ำ
  - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำเสนอรายงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตรงต่อเวลา
  - มีความรับผิดชอบสูง
  - มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากรได้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@rosso.co.th
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุุคคล
บริษัท รอซโซ่ จำกัด
8/39 ซ.ท่านผู้หญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.rosso.co.th
โทร. 085-485-3277 หรือ 02-941-0540-4 ต่อ 113
อีเมล hr@rosso.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 14


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ตาก
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
57 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน