มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • 388

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และมีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
ตลอด 44 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมรวมกว่า 79,000 คน และมีนักศึกษาทุกระดับกว่า 20,000 คน นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง

วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
2017-11-09
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตหลักสี่)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • งานธุรการ ติดต่อประสานงานทั่วไป
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับสมัครงาน :
( 1 ) รุปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
( 2 ) สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่
- สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด และ
- สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
ถ้ามีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ต้องนำเอกสารมาให้ทุกระดับปริญญา
( 3 ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
( 4 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
( 5 ) สำเนาเอกสารสำคัญทางทหาร
( 6 ) เอกสารการผ่านงาน หรือเอกสารประกอบอื่นๆ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. ปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เท่านั้น
  3. พูดภาษาอังกฤษได้ดี
  4. พิมพ์งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
  5. เชียวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความตั้งใจในการทำงาน รักการบริการ รักการเรียนรู้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - weranuch.ban@dpu.ac.th
            - naphawan.jan@dpu.ac.th
            - weranuch.ban@dpu.ac.th
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
Website: -
โทร. 029547300 ต่อ 889,122
อีเมล hrjob@dpu.ac.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตหลักสี่)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
4 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน