ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

 • 2068

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในธุรกิจของประเทศพร้อมด้วยทีมงานที่เปี่ยมศักยภาพ มากด้วยผลงาน และประสบการณ์กว่า 10 ปี ต้องการขยายองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต และรังสรรค์พัฒนาทุกโครงการให้เป็นสังคมคุณภาพ พร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ตอบแทนสังคมตลอดไป'บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในธุรกิจของประเทศพร้อมด้วยทีมงานที่เปี่ยมศักยภาพ มากด้วยผลงาน และประสบการณ์กว่า 10 ปี ต้องการขยายองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต และรังสรรค์พัฒนาทุกโครงการให้เป็นสังคมคุณภาพ พร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ตอบแทนสังคมตลอดไป

วันที่อัพเดต : 10 มิ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 65,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - วางกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการทำงานด้านบริหารงานชุมชนอาคารสูง และการรักษาความปลอดภัยในทุกโครงการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กระบวนการทำงานด้านการบริหารชุมชน และการรักษาความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ มีขั้นตอน และเป็นมาตรฐาน
  - กำกับ ควบคุม และบริหารชุมชนในทุกโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งด้านความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดสามารถตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
  - กำกับ ควบคุมการปิดงานแจ้งซ่อม และงานประกันปีให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปตาม SLA ที่กำหนดตลอดจนช่วยควบคุม และรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กร
  - กำกับ ควบคุมการจัดตั้ง และส่งมอบงานให้นิติบุคคลตลอดจนการโอนทรัพย์สิน และสาธารณูปโภคต่างๆให้สำเร็จครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้กระบวนการทำงานบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
  - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่อตำแหน่งงานนั้น
  - ศึกษา และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่องในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
สวัสดิการ
 • - ทุนการศึกษา
  - ประกันชีวิต
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - ประกันสังคม
  - ค่าตอบแทนพิเศษ
  - ค่ายานพาหนะ
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1. สวัสดิการเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย
2. เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานสมรส
3. เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. โบนัสประจำปี
6. การปรับเงินเดือนประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
8. การตรวจสุขภาพประจำปี
9. ประกันชีวิตและสุขภาพ
10.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีการเจ็บป่วยจากการทำงาน
11.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุ
12.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
13.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารชุมชน นิติบุคคล หรือทำงานในอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานได้เป็นอย่างดี
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - kanpanut.phu@prinsiri.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
คุณกานต์ปณัช พุทธรักษา
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 17 อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.prinsiri.com
โทร. 026176900 ต่อ 1901 แฟกซ์. 026176911
อีเมล
kanpanut.phu@prinsiri.com

เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 21


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 65,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
113 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน