JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
598
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 598

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจ โดยมีบริษัทฯในเครือจำแนกตามประเภทธุรกิจหลักได้ดังนี้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยดำเนินการผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัทได้พัฒนาโครงการคอมโดมิเนียม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และมีการพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมชื่อ โครงการ “ปาร์คเวนเชอร์” บริเวณสี่แยกถนนเพลินจิต-วิทยุ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์
ดำเนินการโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ดำเนินธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์มากว่า 30 ปี

ธุรกิจพลังงาน
มีลักษณะการดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหาร และจัดการพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติร่วมกับเชื้อเพลิงที่ประหยัด และมีมลพิษต่ำ และการให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่
ธุรกิจผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมที่จอดรถอัตโนมัติ (Car Parking System) ภายใต้ชื่อระบบ “ONE SMART TOUCH” ที่ควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟท์ ด้วยบัตรใบเดียว และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึกเวลา (Time Recording System) และ CCTV ผ่านบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) และแนวการตรวจสอบ (Audit Program) 2. มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 3. สอบทางกระดาษทำการ (Working Paper) และรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) 4. ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของรบบการควบคุมภายใจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ 5. ประชุมและประสานงานกับผู้บริหารหน่วยการรับตรวจใจเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับระดับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ 6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 7. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 8. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) และแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
2. มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
3. สอบทางกระดาษทำการ (Working Paper) และรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan)
4. ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของรบบการควบคุมภายใจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
5. ประชุมและประสานงานกับผู้บริหารหน่วยการรับตรวจใจเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับระดับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ
6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
7. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
8. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในบริษัท

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
3. การศึกษาขึ้นต่ำปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและภาษีอากร
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลาง
5. มีลักษณะของการเป็นผู้นำ ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ และมีความละเอียดรอบคอบ
7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารในทุกๆ ด้าน
8. มีทักษะในการสอน (Coaching) หรือให้คำแนะนำ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • สวัสดิการอื่นๆ

    ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ,โบนัสประจำปี, ปรับค่าจ้างประจำปี, เงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ฯลฯ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrm@univentures.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 02-643-7100
แฟกซ์. : 02-256-0505

การเดินทาง

ไม่มี
เพลินจิต
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 28 รายการ