ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 • 814

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี\'บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่อัพเดต : 06 ก.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในขอบเขตการปฏิบัติงานของตนเอง พร้อมรายงานการให้บริการลูกค้า ยอดขาย ตลอดจนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลงาน ตามนโยบายฯของบริษัท
  2. ร่วมกับผู้จัดการร้านในการวางแผนการขาย สร้างเทคนิค และกลยุทธต่างๆ และถ่ายทอดให้กับทีมงานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย
  3. ร่วมกับผู้จัดการร้าน รับนโยบายด้านการตลาด ดูแลกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายให้เกิดประสิทธิภาพ
  4. ร่วมกับผู้จัดการร้านควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ ทั้งค่าจ้างแรงงาน วัสดุสิ้นเปลือง ควบคุมการสูญเสียจากการผลิต
  5. ควบคุมดูแลพนักงานภายในร้าน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับผู้จัดการร้าน
  6. จัดเตรียม ดูแล การจัดเก็บเงินสดย่อย เงินยอดขาย การรักษาความปลดภัยภายในร้าน รวมทั้งทรัพย์สินของบริษัทฯทั้งหมด
  7. ดูแลรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องใช้ รวมทั้งทรัพย์สินของบริษัทฯเมื่อเกิดการชำรุด โดยการแจ้งฝ่ายซ่อมบำรุง
  8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของพนักงานทั้งส่วนบริการ และส่วนครัว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกับผู้จัดการร้าน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  10. เข้าร่วมประชุมตามสายงาน เพื่อรับทราบและชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบ รวมทั้งแผนงานในอนาคต
  12. ร่วมกับผู้จัดการร้าน ประสานงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อทำการสรรหา และว่าจ้างพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมทั้งจัดอบรมพนักงานในสาขา
  13.ควบคุมดูแลสต็อกสินค้าทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบ สินค้า อุปโภค บริโภค รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง
  14. ควบคุมดูแลเครื่องแบบพนักงาน ให้เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนพนักงาน
  15.รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการร้าน ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่
  16. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
โบนัสปีละ 2 ครั้ง
ประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
เครื่องแบบพนักงาน
ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
เงินช่วยเหลือต่างๆ

***สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 19 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. การศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  2. ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในด้านร้านอาหาร และเครื่องดื่ม 2 ปีขึ้นไป
  3. ทักษะในงาน : สามารถสนทนาและเขียนจดหมายภาษาอังกฤษได้ดี, สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้
  4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักในงานบริการ, มีมารยาทดี พร้อมรับการเรียนรู้, ทำงานเป็นกะได้, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่,
  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@mbk-center.co.th
            - rujipas.o@mahboonkrongrice.com
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
Website: http://www.mbk-center.co.th
โทร. 026209000 ต่อ 7217 แฟกซ์. 02-6207000
อีเมล hr@mbk-center.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 28


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 19 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
20 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน