JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
549
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 549

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถทั้งสิ้น 238 คัน แยกเป็นหัวลาก 103 หัว หางดั๊มเทเลอร์ 30 หาง หางปูนผง 101 หาง รถพ่วง 2 หัว หางพ่วง 2 หาง และรถมิกซ์ 30 คัน วิสัยทัศน์ เราคือทีมงานคุณภาพ ที่บริการด้วยใจดุจญาติมิตร มีระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 18001 ให้ทันภายในปี 2550 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ ดังนี้ 1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท โกล์ด ฟลาย แอช จำกัด 5. บริษัท นีโอเทค จำกัด 6. บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด 7. บริษัท นครหลวงเดินรถ จำกัด และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mena2003.com)\\\\\\\'


1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร ทำความเข้าใจนโยบาย ระเบียบบริษัทฯ ระเบียบข้อบังคับลูกค้า พร้อมตอบสนองทุกเป้าหมายให้สำเร็จ 2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนงานด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำระเบียบ-มาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติงาน พร้อมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ 3. จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานและแก้โจทย์ปัญหาของทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องตามKPI และมีผลงานที่สร้างคุณค่า 4. ปลูกฝังให้ทีมงานมีวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีในการทำงาน อาทิ รักองค์กร รักธรรมะ เป็นเจ้าภาพ ไม่ประมาท มีพรหมวิหาร4 และภาวะผู้นำ ฯลฯ 5. ควบคุมระบบงานตามมาตรฐาน ISO 9001 และ OHSAS18001 6. ควบคุมและอนุมัติการเบิกจ่ายภายในฝ่ายอย่างโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้บริษัทฯ 7. ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ เพื่อตอบโจทย์งานทุกรูปแบบ 8.ขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่รับผิดชอบ ให้ถึงเป้าหมาย , ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด หรือตามนโยบายการพัฒนาของบริษัทฯ 9.เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพและฝึกฝนสมาธิอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาจิตใจของพนง.ทุกคนในองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (แก่งคอย)
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร ทำความเข้าใจนโยบาย ระเบียบบริษัทฯ ระเบียบข้อบังคับลูกค้า พร้อมตอบสนองทุกเป้าหมายให้สำเร็จ
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนงานด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำระเบียบ-มาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติงาน พร้อมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ
3. จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานและแก้โจทย์ปัญหาของทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องตามKPI และมีผลงานที่สร้างคุณค่า
4. ปลูกฝังให้ทีมงานมีวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีในการทำงาน อาทิ รักองค์กร รักธรรมะ เป็นเจ้าภาพ ไม่ประมาท มีพรหมวิหาร4 และภาวะผู้นำ ฯลฯ
5. ควบคุมระบบงานตามมาตรฐาน ISO 9001 และ OHSAS18001
6. ควบคุมและอนุมัติการเบิกจ่ายภายในฝ่ายอย่างโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้บริษัทฯ
7. ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ เพื่อตอบโจทย์งานทุกรูปแบบ
8.ขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่รับผิดชอบ ให้ถึงเป้าหมาย , ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด หรือตามนโยบายการพัฒนาของบริษัทฯ
9.เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพและฝึกฝนสมาธิอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาจิตใจของพนง.ทุกคนในองค์กร

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : งานจิตอาสา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สามารถขับรถยนต์ได้
เนื่องจากต้องดูแลรับผิดชอบงานทั้งสระบุรี และ ลาดกระบัง

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่นๆ

    - มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เช่น ประกันสังคม, โบนัสและปรับอัตราเงินเดือนประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี, ค่ารักษาพยาบาล, บ้านพักพนักงานฯ, ชุดพนักงาน, เงินกู้ต่าง ๆ เงินกองกลางช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย แต่งงาน บวช หรือเสียชีวิต ทั้งพนักงานและครอบครัว , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    - มีการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ กับพนักงาน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
    - มีระบบขั้นตอนในการคัดเลือกพนักงานโดยเฉพาะพนักงานจัดส่งที่มีคุณภาพโดย การสัมภาษณ์, ทดสอบข้อเขียน, และสอบปฏิบัติ และตรวจสารเสพติด เพื่อให้ได้พนักงานจัดส่งที่มีคุณภาพ
    - มีคณะกรรมการดูแลเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ , คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน , คณะกรรมการโรงงานสีขาว และคณะกรรมการ 5 ส

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - sudomporn@gmail.com
            - nong.rungrada@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณสิริมา ขจรวุฒิเดช
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 //ที่อยู่ที่ จ.สระบุรี 280/8 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย / มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และบริษัทในเครือเกี่ยวกับไฟแนนซ์
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 //ที่อยู่ที่ จ.สระบุรี 280/8 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย / มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และบริษัทในเครือเกี่ยวกับไฟแนนซ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. 0-2613-9450 ต่อ 15
แฟกซ์. : 0-2613-9927

การเดินทาง

ไม่มี
พญาไท ราชเทวี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 11 รายการ