อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

 • 2626

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท และกำลังดำเนินการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกและการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยปราศจากมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้


วันที่อัพเดต : 20 ก.พ. 2561
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • • วางแผนและจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
  • ร่วมนำเสนอประเด็นการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  • สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับและการจดจำองค์กรในทางที่ดี
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมวลชน
  • ดูแลการผลิตข้อมูลและจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ลงทุนและผู้เยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลประกอบการประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าล่วงเวลา (เฉพาะตำแหน่ง)
- ฝึกอบรม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่นๆ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • • เพศ ชาย / หญิง อายุ ระหว่าง 25 - 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ /สาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถจัดทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารขององค์กรได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ดี ทำงานเชิงรุก
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บริหารจัดการงานและเวลาได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานที่ ตำบลแพรกษาใหม่ และปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@easternenergyplus.com
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
9/255 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ชั้น 25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.easternenergyplus.com
โทร. 027173939 แฟกซ์. 027298852
อีเมล hr@easternenergyplus.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 10


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
111 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน