บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

 • 1415

.


QC Section Head

ไม่ระบุ ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
2017-11-13
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1.ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ของน้้า วัตถุดิบ สารประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์์ ผลิตภัณฑ์์
  2.ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีของน้้า วัตถุดิบ สารประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์์
  3ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพของบรรจุภัณฑ์์ (ฝา,ขวด,กล่อง) ฉลาก
  4.ดูแลสภาพเครื่องใช้ภายใน lab ให้อยู่ในสภาพดี และส่งสอบเทียบ
  5.จัดการปริมาณสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์
  6.จัดการหาพนักงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานแต่ละจุดงาน
  7.แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้นพร้อมติดตามสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่มห้เกิดปัญหาซ้้า
  8.รายงานปัญหาของงานที่รับผิดชอบให้หัวหน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  9.ดูและควบคุมการตรวจรับวัตถุดิบ สารประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด
  10.ร่วมท้างานในคณะท้างานระบบคุณภาพ GMP HACCP Halal และอื่นๆที่บริษัทจัดท้าข้้น
  11.ร่วมประชุม Complain เพื่อหาสาเหตุ การแก้ไข และป้องกัน
  12.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  13.ร่วม Audit ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  14.สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ด้านเคมี จุลินทีย์ กายภาพ ของน้้า วัตถุดิบ สารประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์์ ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  15.ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท และกฎระเบียบของบริษัท
  16.ผลักดันการท้างานให้บรรลุ KPI ของแผนก
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - บริการรถรับส่งพนักงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม :
Please send your CV and application no later than 10 December 2014 to :
rapeepun@inbisco.co.th
hrd.recruitment@mayora.co.id
(file sent not more than 2MB)

For further information visit our website on www.mayora.com
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@inbisco.co.th
ข้อมูลติดต่อ
คุณระพีพรรณ (คุณอี๊ด)
บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
365 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
Website: -
โทร. 035-258323
อีเมล recruitment@inbisco.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 18


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
65 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน