บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

 • 1270

บรรจุภัณฑ์พลาสติก และขวด PET

วันที่อัพเดต : 21 มี.ค. 2561
2018-03-21
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) : 50,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - ควบคุมคุณภาพสินค้า ควบคุมของเสียจากการผลิต ลดความผิดพลาดจากกการผลิต เพื่อให้เป็นตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้
  - ควบคุมและวางแผนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับ
  ความต้องการของลูกค้า
  - บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต (RM) , สินค้าคงคลัง (FG) , วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packing) , และคลังวัสดุสิ้นเปลือง (Engineer Stock) ให้ถูกต้องแม่นยำ
  - เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเรื่่องคุณภาพ (QMR) ของบริษัท ดูแลรับผิดชอบระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยตรงของโรงงาน
  -แก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กระชับคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ
  -จัดทำตัวชี้วัด KPI ของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งสรุปและนำส่งรายงานประจำเดือน (Monthly RReport) นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน
  -ควบคุมและดูแลเอกสาร WI , Procedure และเอกสาร Support เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละแผนกให้ดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง
  -ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละแผนกในทันทีพร้อมทั้งมีแผนกป้องกัน (Action Plan) เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต
  -ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯและข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหัวหน้าทีมของทุกระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001:2008 , 5S , Safety , TPS และอื่นๆ
  -ควบคุมต้นทุนของแต่ละแผนก ในส่วนของโรงงานให้สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทในแต่ละเดือน
  -ควบคุมความประพฤติของพนักงานในทุกๆหน่วยงานของฝ่ายโรงงานให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ
  -ตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมค่าล่วงเวลา (OT) ของทุกๆแผนกในโรงงาน
  -ควบคุมและตรวจสอบการประเมินค่าความสามารถให้กับพนักงานในแต่ละแผนกในโรงงานในทุกๆเดือน
  -ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่กรรมการผู้จัดการบริษัทฯมอบหมายให้
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1. ประกันสังคม
2. ชุดฟอร์ม
3. เบี้ยเลี้ยง
4. ช่วยเหลือค่าฌาปณกิจศพ
5. โบนัสประจำปี
6. อื่น ๆ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • -จบการศึกษา 3 สถาบัน เท่านั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  -มีภาวะความเป็นผู้นำ
  -มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในสายงานด้านการผลิตเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวด PET PETE PP PE (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  -สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
  -สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ และสื่อสารกับพนักงานทุกระดับได้
  -มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีทัศคติที่ดีต่อองค์กรภายใน และบริษัทฯ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - samart_dp@hotmail.com
            - prcplast.hr@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
คุณนวรัตน์ แจ่มแจ้ง
บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด
110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
Website: -
โทร. 024212060 แฟกซ์. 0-2421-0496
อีเมล samart_dp@hotmail.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 8


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) : 50,000+
สมัครงานตำแหน่งนี้
148 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน