บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

 • 553

บริษัทแนวหน้าในวงการ Event นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ระดับ world class นำเสนอผ่านสุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดรับสมัครคนหัวคิดสร้างสรรค์ ที่มีใจเต็มร้อยให้กับการจัดการและการบริการ


วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
2017-11-09
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตพระนคร)
เงินเดือน(บาท) : 15,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์ฯ รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
  - พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์ ออกแบบ เสนอความต้องการ จัดหา หรือพัฒนาขึ้นเอง ติดตั้งและทดสอบระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้มีความพร้อม ตรงตามความต้องการ สามารถรองรับงานสารสนเทศของศูนย์ฯ ได้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  - บริหารเครือข่าย โดยการจัดระเบียบและระบบความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
  - ดูแล และพัฒนางานและข้อมูลในหน้าเว็บ และระบบอีเมล์ ของศูนย์ฯ
  - ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมทำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ฯ ให้พร้อมใช้ และรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบำรุงรักษาและเก็บสำรองข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ไม่ให้เกิดการสูญหายหรือชำรุด
  - ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ชุดยูนิฟอร์ม
โบนัสประจำปีตามผลการประเมิน และค่าล่วงเวลา
เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ
การฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรมนอกสถานที่
การตรวจสุขภาพประจำปี
กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ในทุกปี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (ปีใหม่)
วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
  - ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  - มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - rtks2010@gmail.com
            - rtks2010@gmail.com
            - 145.nitas@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ
คุณจิระภัทร วงแก้วเจริญ
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
100 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.nitasrattanakosin.com/home.php
โทร. 026210044 ต่อ 122 แฟกซ์. 026210043
อีเมล rtks2010@gmail.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 64


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตพระนคร)
เงินเดือน(บาท) : 15,000+
สมัครงานตำแหน่งนี้
16 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน