JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
851
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
01 ม.ค. 2513
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 01 ม.ค. 2513
จำนวนผู้เข้าชม 851

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ดำเนินกิจการปลาแช่แข็งส่งออกไปยังต่างประเทศ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2008 บริษัทได้ขยายการผลิตทั้งในด้านกำลังการผลิต การตลาด ประเภทสินค้าอยู่เสมอ โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตให้ทันสมัย มุ่งหวังให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและได้มาตรฐานของลูกค้า เพื่อสร้างหลักประกันด้านคุณภาพและความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า , คำนวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการพัฒนา , จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับ , ร่วมวางแผนกับแผนกขายและการตลาด , ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ , ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ จากกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร,จุลชีววิทยา, ชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ,การบริหารงานด้านคุณภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Power Point 3.สามารถพูด , อ่าน , เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก 4.เปิดใจกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 5.สามารถทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 6.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น 7.โปรแกรมพื้นฐานทางด้านสุขลักษณะที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรม ( GMP ) ตามมาตรฐาน CODEX , มาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา 8ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบ GMP , HACCP และระบบ ISO 9001: 2008,FSSC22000,Halal,BRC 9.ระบบคุณภาพอื่นๆ ทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านระบบคุณภาพที่ทางบริษัทฯ ได้มีการ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ (Procedure ) , ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ทั้งหมดในมาตรฐานระบบ GMP , HACCP และ ISO 9001 : 2008 - การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory test) - กฎหมาย , กฎระเบียบ , ข้อกำหนดทางด้านคุณภาพสินค้าและการบริการของประเทศคู่ค้าต่างๆ และกฎหมาย กฎระเบียบในการผลิตและควบคุมคุณภาพ - หลักการคำนวณต้นทุนการผลิต ***รายได้ สวัสดิการดี ประกอบด้วย ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาหารเที่ยง (ฟรี)*** สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลข 074-380282-6 หรือ 092-2237176 หรือส่งประวัติส่วนตัว มาที่ apichya@nissui.co.th หรือ thachaya@nissui.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก R&D

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก R&D

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา (หาดใหญ่)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า , คำนวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการพัฒนา , จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับ , ร่วมวางแผนกับแผนกขายและการตลาด , ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ , ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ จากกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร,จุลชีววิทยา, ชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ,การบริหารงานด้านคุณภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Power Point
3.สามารถพูด , อ่าน , เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
4.เปิดใจกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
5.สามารถทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
6.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
7.โปรแกรมพื้นฐานทางด้านสุขลักษณะที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรม ( GMP ) ตามมาตรฐาน CODEX , มาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา
8ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบ GMP , HACCP และระบบ ISO 9001: 2008,FSSC22000,Halal,BRC
9.ระบบคุณภาพอื่นๆ ทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านระบบคุณภาพที่ทางบริษัทฯ ได้มีการ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ (Procedure ) , ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ทั้งหมดในมาตรฐานระบบ GMP , HACCP และ ISO 9001 : 2008 - การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory test) - กฎหมาย , กฎระเบียบ , ข้อกำหนดทางด้านคุณภาพสินค้าและการบริการของประเทศคู่ค้าต่างๆ และกฎหมาย กฎระเบียบในการผลิตและควบคุมคุณภาพ - หลักการคำนวณต้นทุนการผลิต
***รายได้ สวัสดิการดี ประกอบด้วย ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาหารเที่ยง (ฟรี)***
สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลข 074-380282-6 หรือ 092-2237176
หรือส่งประวัติส่วนตัว มาที่ apichya@nissui.co.th หรือ thachaya@nissui.co.th

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 27 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - apichya@nissui.co.th
            - thachaya@nissui.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
หาดใหญ่ สงขลา 90110 1 118/1 ถนนกาญจนวนิช
บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด 1 118/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา90110 ประเทศไทย
โทร. 074-380-282,092-223-7176

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ