บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด

 • 851

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ดำเนินกิจการปลาแช่แข็งส่งออกไปยังต่างประเทศ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2008 บริษัทได้ขยายการผลิตทั้งในด้านกำลังการผลิต การตลาด ประเภทสินค้าอยู่เสมอ โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตให้ทันสมัย มุ่งหวังให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและได้มาตรฐานของลูกค้า เพื่อสร้างหลักประกันด้านคุณภาพและความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก R&D

ไม่ระบุ ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
2017-11-13
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สงขลา
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า , คำนวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการพัฒนา , จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับ , ร่วมวางแผนกับแผนกขายและการตลาด , ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ , ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ จากกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1.ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร,จุลชีววิทยา, ชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ,การบริหารงานด้านคุณภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Power Point
  3.สามารถพูด , อ่าน , เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
  4.เปิดใจกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
  5.สามารถทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  6.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
  7.โปรแกรมพื้นฐานทางด้านสุขลักษณะที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรม ( GMP ) ตามมาตรฐาน CODEX , มาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา
  8ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบ GMP , HACCP และระบบ ISO 9001: 2008,FSSC22000,Halal,BRC
  9.ระบบคุณภาพอื่นๆ ทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านระบบคุณภาพที่ทางบริษัทฯ ได้มีการ
  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ (Procedure ) , ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ทั้งหมดในมาตรฐานระบบ GMP , HACCP และ ISO 9001 : 2008 - การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory test) - กฎหมาย , กฎระเบียบ , ข้อกำหนดทางด้านคุณภาพสินค้าและการบริการของประเทศคู่ค้าต่างๆ และกฎหมาย กฎระเบียบในการผลิตและควบคุมคุณภาพ - หลักการคำนวณต้นทุนการผลิต
  ***รายได้ สวัสดิการดี ประกอบด้วย ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาหารเที่ยง (ฟรี)***
  สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลข 074-380282-6 หรือ 092-2237176
  หรือส่งประวัติส่วนตัว มาที่ apichya@nissui.co.th หรือ thachaya@nissui.co.th
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่ายานพาหนะ
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 27 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - apichya@nissui.co.th
            - thachaya@nissui.co.th
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 118/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 ประเทศไทย
Website: -
โทร. 074-380-282,092-223-7176
อีเมล apichya@nissui.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 27 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สงขลา
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
7 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน