JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
389
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
11 พ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 11 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 389

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีโรงงานแปรรูปและคลังสินค้าแห่งแรก ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2504 ในนามบริษัท ซุ่ยเฮงหลีราชสีมา จำกัด โดยบริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด ทำหน้าที่การบริหาร และการตลาดตั้งอยู่ที่ อาคารทรัพย์สถาพร เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกพืชไร่ อาทิ ปอ มันสำปะหลัง ข้าว และข้าวโพดไปยังประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย เช่น ประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี จีน ตลอดจนประเทศในแถบกลุ่มประชาคม ยุโรปทั้งหมด จนกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ 1 ใน 10 ของประเทศมาโดยตลอด และในการดำเนินการจัดส่งสินค้าออกต่างประเทศนี้ ได้จัดส่งผ่านทางคลังสินค้าของ บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด ซึ่งเป็นทั้งที่เก็บสินค้า และเป็นท่าเรือเดินสมุทรส่งออกสินค้า ณ อำเภอพระประแดง จ. สมุทรปราการ การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และในปี พ.ศ.2517 ได้ทำการจัดตั้ง บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด เพื่อให้บริการทางด้านคลังสินค้าที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการขยายตัวของการส่งออกพืชไร่ โดยให้บริการแปรรูปสินค้าจากมันเส้นเป็นมันอัดเม็ดแข็งตลอดจนเก็บรักษาสินค้า และท่าเรือขนถ่ายพืชไร่เพื่อส่งออก
ต่อมาในปี 2534 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน ธุรกิจบ้านจัดสรรภายใต้ชื่อบริษัท เฉลิมนคร จำกัด มีโครงการบ้านจัดสรรชื่อโครงการบ้านสถาพร ตั้งอยู่ที่รังสิต คลอง 3 และบ้านทรัพย์หิรัญ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด เริ่มก่อตั้ง และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีโรงงานแปรรูป และคลังสินค้าแห่งแรก ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2504 ในนามบริษัท ซุ่ยเฮงหลีราชสีมา จำกัด โดยบริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด ทำหน้าที่การบริหาร และการตลาดตั้งอยู่ที่ อาคารทรัพย์สถาพร เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกพืชไร่ อาทิ ปอ มันสำปะหลัง ข้าว และข้าวโพดไปยังประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย เช่น ประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี จีน ตลอดจนประเทศในแถบกลุ่มประชาคม ยุโรปทั้งหมด จนกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ 1 ใน 10 ของประเทศมาโดยตลอด และในการดำเนินการจัดส่งสินค้าออกต่างประเทศนี้ ได้จัดส่งผ่านทางคลังสินค้าของ บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด ซึ่งเป็นทั้งที่เก็บสินค้า และเป็นท่าเรือเดินสมุทรส่งออกสินค้า ณ อำเภอพระประแดง จ. สมุทรปราการ การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และในปี พ.ศ.2517 ได้ทำการจัดตั้ง บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด เพื่อให้บริการทางด้านคลังสินค้าที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการขยายตัวของการส่งออกพืชไร โดยให้บริการแปรรูปสินค้าจากมันเส้นเป็นมันอัดเม็ดแข็งตลอดจนเก็บรักษาสินค้าและท่าเรือขนถ่ายพืชไร่เพื่อส่งออก
ต่อมาในปี 2534 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน ธุรกิจบ้านจัดสรรภายใต้ชื่อบริษัท เฉลิมนคร จำกัด มีโครงการบ้านจัดสรรชื่อโครงการบ้านสถาพร ตั้งอยู่ที่รังสิต คลอง 3 และบ้านทรัพย์หิรัญ จังหวัดสมุทรปราการ

•ติดตามข่าวสาร, แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งที่ดินในการทำโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์รวมทั้งการหาโอกาส เพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท •สำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งที่ได้รับมอบหมาย, ประเมินโอกาส, ความเสี่ยง, รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท สรุป เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป •ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน •วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการใหม่เพื่อการลงทุน •เตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น •รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการลงทุนการธุรกิจ •ค้นหา,รวบรวม และสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ

ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก),ปทุมธานี (ธัญบุรี)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

•ติดตามข่าวสาร, แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งที่ดินในการทำโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อการวิเคราะห์รวมทั้งการหาโอกาส เพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท
•สำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งที่ได้รับมอบหมาย, ประเมินโอกาส, ความเสี่ยง, รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท สรุป เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
•ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน
•วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการใหม่เพื่อการลงทุน
•เตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น
•รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการลงทุนการธุรกิจ
•ค้นหา,รวบรวม และสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

•อายุ 35 – 45 ปี
•วุฒิปริญญาตรี / โท การตลาด , สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจประเภท Property Development ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
•มีความรู้ทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน
•รักงานท้าทาย ติดตามข่าวสาร และสนใจสิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•มีทักษะในการนำเสนองาน และใช้โปรแกรม MS Office อย่างดี
•สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1. ชุดฟอร์ม
  2. ประกันสังคม
  3. ประกันชีวิตกลุ่มพนักงานบริษัท
  4. ปรับเงินเดือนประจำปี
  5. โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
  6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  7. ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
  8. ตรวจสุขภาพประจำปี
  9. งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี
  10. ท่องเที่ยวบริษัทประจำปี
  11. ที่พัก ( เฉพาะพนักงานประจำคลังสินค้า )

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - pattanasak@sathaporn.com
            - weerawat@sathaporn.com
            - pattanasak@sathaporn.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์
บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 02-233-8204 ต่อ 358
แฟกซ์. : 02-233-2148

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ