บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด

 • 170

ผู้สร้างประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง
ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
ในด้านรูปแบบ(Design) คุณภาพ ราคา และบริการ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ไม่ระบุ ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 30 พ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) : 20,000+
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หน้าที่ :
  1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
  2. ดำเนินการสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัคร
  3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง
  4. จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ตามความต้องการของฝ่ายต่างๆ
  5. จัดทำ ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ของฝ่าย
  6. จัดทำเอกสารรายการค่าล่วงเวลา ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น และค่าเป้าการขาย (Incentive)
  7. จัดทำเอกสารายการหักค่าเงินประกันสังคม ค่าการขาดงาน ค่าชุดฟอร์ม และค่าเสียหายต่างๆ รวมถึงเงินนำส่งสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองบังคับคดี บริษัทประกันชีวิต ฯลฯ
  8. ควบคุม ดำเนินการด้านประกันสังคมและประกันชีวิต
  9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร
  10. ควบคุม ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารต่าง ๆ
  11. ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน
  12. ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง
  13. ควบคุมความสะอาดเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร
  14. ตรวจสอบการปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  15. กำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  16. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ประกันสุขภาพ
  - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต
สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ปรับค่าจ้างประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • ความสามารถตามตำแหน่งงาน :
  1. มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2. มีความละเอียดรอบคอบ (Attention to Detail) 3. มีความสามารถในการสอน/แนะนำ (Coaching) 4. มีทักษะในการสื่อสาร ( Communication) 5. มีความเป็นผู้นำ (Leadership) 6. มีความสามารถในการวางแผน (Planning) 7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 8. มีทักษะในการตัดสินใจ (Decision Making) 9. มีทักษะในการนำเสนอ (Presentation)
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - kanjana@u-rodecor.com
            - hr@u-rodecor.com
ข้อมูลติดต่อ
คุณกาญจนา
บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด
9 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.u-rodecor-furniture.com/
โทร. 025806010 ต่อ 102 แฟกซ์. 025805835
อีเมล kanjana@u-rodecor.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 10


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) : 20,000+
สมัครงานตำแหน่งนี้
6 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน