สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

 • 176

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 2560 ครั้งที่ 5 ประจำสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน


วันที่อัพเดต : 11 พ.ค. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • เป็นตัวแทนในการติดต่อเข้าพบ เยี่ยมคำนับ แนะนำสทป. ติดตามงาน ต่อหน่วยงานเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรายงานผลความคืบหน้าต่อ ผอ. ฝ่าย, ประสานงานในระดับปฏิบัติการ (ทบ. ทอ. ทร.) เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ และประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการลงนามข้อตกลง และประสานความร่วมมือ ตามข้อตกลงที่มีการลงนามไว้, ติดต่อประสานงานตาม Connection ที่กำหนดมาเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของลูกค้า, ร่วมจัดทำแผนการตลาดและรับเรื่องร้องเรียนในฐานะ Customer Complaint Center รวมถึงแสวงหาความต้องการของ ทร. บก.ทท. สป. และพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสุขภาพ
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ทุนการศึกษา
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 2.1 การศึกษาขั้นต่ำ/ประสบการณ :
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ถ้าเป็นสาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อายุงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านประสานงานหรือพัฒนาความร่วมมือ อย่างน้อย 5 ปี

  2.2 ความรูเฉพาะทาง :
  • มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง
  • ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
  • ทักษะการตัดสินใจ
  • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า
  • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ดี)
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Email, Internet)

  2.3 สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:
  • มีใจรักบริการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีบุคลิกดี
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
HR
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.dti.or.th
โทร. 029806688 ต่อ 1133,1134 แฟกซ์. 0-2980-6688 ต่อ 1400
อีเมล recruitment@dti.or.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 14


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
33 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน