บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

 • 7

ข้อมูลบริษัทบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการในการจำหน่ายถ่านหินของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการระดับมาตรฐานสากล มุ่งหน้าสู่ตลาดโลกอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า มีเครือข่ายการซื้อขายถ่านหินอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริหารจัดการภายใต้บรรษัทภิบาลและสำนึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่ค้า ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อม  


Accounting Officer

2 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • • รวบรวมรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงินแต่ละบริษัทในแต่ละเดือน
  • จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทำงบการเงินรวมและงบการเงินของกลุ่มบริษัทเป็น รายเดือน / รายไตรมาส /ประจำปี
  • ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท
  • จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันสังคม
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 25
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินรวม
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
  • มีทักษะด้านการจัดทำข้อมูลและการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานกับแต่ละหน่วยงานได้
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Excel, Word, Power point เป็นต้น
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruit@earthglobal.com
            - recruit@earthglobal.com
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Department
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 125-128 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(สุรศักดิ์) , MRT(สีลม)
Website: http://energyearth.co.th/
โทร. 02 673 9631-3
อีเมล recruit@earthglobal.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 25
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
6 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน