Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

• บริหารงานบัญชีรายรับ–รายจ่าย ปิดงบการเงิน ประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

กราฟฟิค

บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด

- ออกแบบงานศิลป์ สือโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย - ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

โฟร์แมน

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โฟรแมนโครงสร้าง 1. สามารถควบคุมงานโครงสร้างสถาป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

บริษัท เมโทรเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

-ดูแลรับผิดชอบงานไฟฟ้า และประปาในโรงงาน -ซ่อมระ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง

พนักงานขาย/ซุปเปอร์ไวเซอร์ ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ด่วน!!!!!!!!!!!!!

พีดับเบิลยู ฟู๊ดเวิลด์ จำกัด

1.รับออเดอร์และแนะนำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า 2.เป...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 21/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 42,704รายการ
เจ้าหน้าที่ธุรการบริหาร ด่วน

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

- ดูแลเอกสารสำคัญเกี่ยวกับแผนกธุรการและเอกสารที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย ด่วน

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

- รับออเดอร์จากลูกค้า - ดู STOCK สินค้า - ทำใบเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

Software Consult / Implement / System Analyst / ERP Implementer

บริษัท เอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

- วางระบบและให้คำปรึกษาการทำงานให้กับลูกค้าโดยใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

รองผู้จัดการส่วนสนับสนุนการผลิต

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

- วางแผนการทำงานของห้องตัวอย่างรวมทั้งควบคุมดูแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.ปฏิบัติงานขับรถยนต์ให้กับผู้บริหาร ( รถยนต์ส่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( Safety )

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก - ตรวจสอบความปลอดภัย /...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เลขานุการรองประธานกรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารการผลิต

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.ติดต่อจองตั๋วเครืื่องบิน 2.จัดพิมพ์เอกสารต่าง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

หัวหน้าหมวดเย็บ / ประจำสาขาชัยภูมิ

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.ควบคุมดูแลการปฏิบัิตงานในสายการผลิต 2.ควบคุมผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ หนองบัวแดง

เจ้าหน้าที่ออกแบบดีไซน์

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

- ติดต่อและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

หั่วหน้างานตัด

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

- เตรียมความพร้อมต่างๆในการทำงานของหน่วยงานตัด ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

ช่างซ่อมบำรุง ( หัวหน้าช่างซ่อมจักร )

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

- ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของส่วนงานซ่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ( Merchandiser )

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

- ติดต่อและประสานงานรวมทั้งติดตามลูกค้าภายในและ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.จัดทำการ ( Fitting Pattern ) โดยการใช้โปรแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.วางแผนอัตรากำลังคนและเครื่องจักรที่ใช้ในการผล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

หัวหน้าหมวดเย็บ

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.ควบคุมดูแลการปฏิบัิตงานในสายการผลิต 2.ควบคุมผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.รับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.จัดทำและบันทึกเอกสารทางด้านบัญชี . 2.สรุปปิด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

หัวหน้าหมวดงานตัด

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

- เตรียมความพร้อมต่างๆในการทำงานของหน่วยงานตัด ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

ช่างไฟฟ้า

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

-ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร -ดูแลระบบปรับอากาศภายใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

พนักงานขับรถสิบล้อ รถพ่วง

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

.ปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกสินค้าบริษัทฯ 2.ดูแลแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

พนักงานฝ่ายบุคคล

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือก ดูแลเอกสา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี หนองใหญ่

พนักงานขาย

บุญเจริญมั่นคงกรุ๊ป

● รับผิดชอบในการขายสินค้าและผลักดันยอดขายให้บรร...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 23,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

บุญเจริญมั่นคงกรุ๊ป

- ทำความสะอาดภายในคลินิก - อำนวยความสะดวกให้ผู้...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

พยาบาล / เจ้าหน้าที่ทรีทเมนต์ / ผู้ช่วยผู้จัดการ

บุญเจริญมั่นคงกรุ๊ป

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านผิวหนังความงาม หรือคอร์...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 40,000 22/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ทั้งหมด 42,704 รายการ