Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ธุรการประสานงานขาย จัดเตรียมเอกสารการขาย สถานที่ทำงาน อำเภอสามโึคก

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ทฟู้ด จำกัด

ติดตามประสานงานขาย ระหว่างลูกค้ากับบริษัท ทำเอ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 17/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , สามโคก

พนักงานชายขายสินค้า จัดเรียง สินค้า PC สาขา สระบุรี

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ทฟู้ด จำกัด

-เช็คสินค้ารับเข้า และออก เช้ควันหมดอายุสินค้า ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 17/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , สามโคก

ช่างไฟฟ้า

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- งานประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า -ไฟฟ้าคอนโทรล, -...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 17/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงาน PC

เจแปน พรีเมี่ยม ฟู้ด & เบเวอเรจ (ไทยแลนด์) จำกัด

1. ขายและแนะนำสินค้า 2. สรุปยอดขายประจำวันและปร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 10/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

Programmer /Senior Programmer

บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาระบบงาน .Net, C#, ASP.Net หรือ Java/J2EE ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 44,302รายการ
เจ้าหน้าที่ตอบ ออนไลน์

สตาร์คลินิก

บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการบริการให้แก่ลูกค้า ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

เจ้าหน้าที่ตอบ ออนไลน์

สตาร์คลินิก

บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการบริการให้แก่ลูกค้า ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

ผู้ช่วยแพทย์ ทรีทเม้นต์ bts ชิดลม 16,000 ++

สตาร์คลินิก

- งานทำทรีทเม้นต์ให้คนไข้ -มีใจรักงานบริการอย่า...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 25,500 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้ช่วยแพทย์ ทรีทเม้นต์ bts ชิดลม 16,000 ++

สตาร์คลินิก

- งานทำทรีทเม้นต์ให้คนไข้ -มีใจรักงานบริการอย่า...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 25,500 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ทรีทเม้นท์ ผู้ช่วยแพทย์ The mallงามวงศ์วาน 16,000++

สตาร์คลินิก

-งานทำทรีทเม้นต์ให้คนไข้ -มีใจรักงานบริการอย่าง...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Digital Marketing

สตาร์คลินิก

-ดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ -เข...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

ผู้จัดการคลินิก ชิดลม /ศรีนครินทร์/งามวงศ์วาน

สตาร์คลินิก

•บริหาร จัดการ ดูแลมาตรฐาน ภายในคลินิก •รวบรวม ...

เงินเดือน(บาท) : 28,500 - 50,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เลขานุการแพทย์

สตาร์คลินิก

ร่าง จัดทำ แปลและตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร แ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เลขานุการแพทย์

สตาร์คลินิก

ร่าง จัดทำ แปลและตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร แ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ธุรการบัญชี

สตาร์คลินิก

- หญิง อายุ 22-30 ปี จบ ปวส หรือ ปริญญาตรี - อ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ธุรการบัญชี

สตาร์คลินิก

- หญิง อายุ 22-30 ปี จบ ปวส หรือ ปริญญาตรี - อ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

1.จัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก 2.จัดทำรายงานสรุปผลก...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Sales Manager

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงาน...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 60,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมท...

เงินเดือน(บาท) : 55,000 - 65,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

บัญชีอาวุโส

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณี...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 28,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

AP Accounting

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณี...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 27,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

นักบัญชีลูกหนี้

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - อ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 27,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด

ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณี...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 27,000 18/01/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ทั้งหมด 44,302 รายการ