Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ราชบุรี)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

• ให้คำปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเช่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

Walk In Interview เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) พื้นที่ นนทบุรี-ปทุมธานี ที่ ธนชาต วงศ์สว่าง วันจันทร์ที่ 8 และ 15 ม.ค.61

ธนาคารธนชาต

Walk In Interview วันจันทร์ที่ 8 และ 15 ม.ค.61 ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 04/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าทีแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 9)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรา...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 35,000 09/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

Officer – Senior Officer : Support Team (Contact Center)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• งานปรับปรุงรายการชำระเงิน ปรับปรุงโอนเงิน และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 42รายการ
แคชเชียร์ (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- รับชำระค่าสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ ทั้งเงิดสดและเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- รับผิดชอบการปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

Credit Control (CP Tower Hatyai)

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

-ตรวจสอบข้อมูล,เอกสารลูกค้า เพื่อใช้ประกอบในการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา หาดใหญ่

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สวี-ชุมพร (Team Manager)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมาะส...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร สวี

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สตูล (Team Manager)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมาะส...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล เมือง

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (สวี-ชุมพร)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• ขยายฐานสินเชื่อลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร สวี

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า: BCO เพื่อประจำในพื้นที่ ทับสะแก บางสะพาน ชุมพร ระนอง

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า หรือ BCO เป็นผู้ทำหน้าที่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระนอง

Teller-BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำโซนภาคใต้

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ : ประจำสงขลา

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 16,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา หาดใหญ่

FINANCIAL OFFICER (เจ้าหน้าที่การเงิน)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เช็คความครบถ้วนของเอกสาร, รับวางบิลและจ่ายเช็ค ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร

ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สาขา ชุมพร (Relationship Manager)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

- มีประสบการณ์ธนาคาร สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 5 ปีขึ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร เมือง

ผู้จัดการสาขา สาขา ชุมพร (Branch Manager)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

- มีประสบการณ์ธนาคาร สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 5 ปีขึ...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร เมือง

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่่อนาโนเครดิต สวี-ชุมพร

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• ขยายฐานสินเชื่อลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธ...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 13,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร สวี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่่อนาโนเครดิต ตะกั่วป่า-พังงา

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• ขยายฐานสินเชื่อลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธ...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 13,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : พังงา ตะกั่วป่า

พนักงานการเงิน

ตรี 24 วิศวกรรม จำกัด

- วิเคราะห์งานด้านการเงินของบริษัท - เสนอรายงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตรี 24 วิศวกรรม จำกัด

วางแผนทางการเงินบริษัท ติดต่อประสานงานกับธนาคาร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต ถลาง

Relationship Manager

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

- อำนวยสินเชื่อให้กับลูกค้าเดิมและใหม่ โดยเป็นผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี เมือง

เจ้าหน้าทีแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (ประจำสาขาสงขลา)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 35,000 09/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (ประจำสาขาภูเก็ต)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 35,000 09/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานดอนสัก) ด่วน

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด

1.นำเงินรายได้ของบริษัทฯเข้าธนาคาร จัดทำรายงานร...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 09/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา นครศรีธรรมราช-สิชล (Team Manager)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• • พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช สิชล

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา สงขลา (Team Manager)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมาะส...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา เมือง

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา ภูเก็ต-ท่าเรือ (Team Manager)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• • พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขาท่าศาลา-นครศรีธรรมราช (Team Manager)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมาะส...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช ท่าศาลา

ทั้งหมด 42 รายการ