Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Online Marketing

บริษัท สแปน มารีน จำกัด

บริษัท สแปน มารีน จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

พนักงานขาย

DMP Advanced Solution Network Co.,Ltd.

บริษัทดีเอ็มพี แอดวานซ์ โซลูชั่น เน็ตเวิร์ค จำก...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 40,000 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

Financial Coordinator เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. ขายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และก...

เงินเดือน(บาท) : 19,500 21/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

พนักงานธุรการส่วนกลาง

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

- ควบคุมเอกสารจากผู้รับเหมาในงานสร้างต่างๆ - ดู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

Key Account Executive

เอ็ม.เอส.ฮานาโซโน (ประเทศไทย) จำกัด

1. ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าหลัก (Modern Trade)...

เงินเดือน(บาท) : 23,000 - 30,000 21/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 152รายการ
ผู้แทนขาย (ภาคใต้)

โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

ขายสินค้า, ปิดการขาย นำเสนอสินค้าทุกประเภทที่บร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ เขตคลองเตย

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดกระบี่หรือจังหวัดใกล้เคียง ) !! ด่วน !!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

พนักงานขาย จังหวัดภูเก็ต, พังงา กระบี่ ตรัง

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

ออกพบลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดภูเก็ต, พังงา,กร...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

พนักงานขาย ประจำจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

ออกพบลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดภูเก็ต พังงา กระ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

ฝ่ายขาย

หจก.ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)

นำเสนอสินค้า เข้าพบลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าที่จำ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 30,000 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

พนักงานส่งเสริมการตลาด

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

- ออกบูธแนะนำบัตรอิออน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

-ให้บริการประจำสาขาแก่ลูกค้าที่มาติดต่อเพื่อสมั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่ขับรถ ปิคอัพ หรือ 6 ล้อ (ประจำภาคใต้-ตอนบน)

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ขับรถขนส่งสินค้า ร่วมเดินทางไปกับพนกงานขาย ในเข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ( เขตภาคใต้ตอนบน )

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- รักการเดินทาง-ท่องเที่ยว • ปฏิบัติงานขายภายใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่ขับรถประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

 ขับรถขนส่งสินค้า ร่วมเดินทางไปกับพนักงานขาย ใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

1.ขายสินค้าและดูแลจัดการสินค้าในร้านให้แก่ลูกค้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

ผู้สนับสนุนผู้จัดการโรงงานไฟฟ้า

Saraff Infotech Co.,Ltd

- สนับสนุนด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ เขาพนม

พนักงานขับรถ ( ประจำสาขาสนามบินกระบี่)

บริษัท เอส.เอ็ม.ที.ลิสซิ่ง จำกัด

- ขับรถเพื่อให้บริการลูกค้าภายในและภายนอกสนามบิ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่งานให้บริการลูกค้า CSO (Teller) เพื่อประจำสาขาในพื้นที่ ภูเก็ต พังงา กระบี่

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสาขาของธนาคารกสิกรไทยใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคใต้)

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C วงศ์สว่าง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อ - ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ เมือง

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต (Team Manager) กระบี่,กระบุรี-ระนอง สัมภาษณ์ทันที

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมาะส...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต คลองพน-กระบี่ , กระบุรี-ระนอง (Team Manager) ด่วนมากก

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

• พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมาะส...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ คลองท่อม

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่่อนาโนเครดิต (อ่าวนาง-กระบี่) สัมภาษณ์ทันที

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่โดยย่อ ดังนี้ * เสนอสินเชื่อ พ่อค้า แม่ค...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน FCR (ภาคใต้) ด่วนมาก

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่โดยย่อ ดังนี้ * ติดตามจัดเก็บหนี้แทนพนั...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (คลองพน-กระบี่) สัมภาษณ์ทันที

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่โดยย่อ ดังนี้ * เสนอสินเชื่อ พ่อค้า แม่...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ คลองท่อม

Mobile Lab Technician ช่างเทคนิคบริการลูกค้า – โซนภาคใต้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)

• นำเสนอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เพื่อผู้แทนจำหน่ายยานยนต์ (Inspector) พื้นที่ภาคใต้ (กระบี่/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช)

กรุงศรี ออโต้

- ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมต่างๆ ในพื้นที่ที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

พนักงานแนะนำบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า การ์ด (หน่วยแทน) สาขา ภูเก็ต, กระบี่

กรุงศรี คอนซูมเมอร์

- นำเสนอขายบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า การ์ด ให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

พนักงานแนะนำบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม (หน่วยแทน) สาขา ภูเก็ต และ กระบี่

กรุงศรี คอนซูมเมอร์

- นำเสนอขายบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

ทั้งหมด 152 รายการ