Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้ช่วยพนักงานขายประจำบูธ (เพศชาย) (1,000 บาท/วัน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานออกบูธ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

Manufacturing section manager

Experis™ by ManpowerGroup

▶ GS Value Stream Manager, POE_FF23 Plant Exper...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

พนักงานบัญชี ด่วน!

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งานจัดทำบัญชี ตรวจสอบงบบัญชี และการเงิน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

Fatigue test engineer

Experis™ by ManpowerGroup

▶ Coordination, planning and tracking of pulsat...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Design engineer (fuel injector)

Experis™ by ManpowerGroup

▶ Development of fuel injector for port fuel in...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 61รายการ
พนักงานขับรถยนต์ข่าว และช่างภาพ ตามภาระกิจทั่วไป

สถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV, CFM 88.75 MHz

ขับรถยนต์ข่าว, เป็น ผช.ช่างภาพ ทำข่าวภาคสนาม ,อ...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

งานพิเศษวันหยุด/ภาคฤดูร้อน/ หรือผู้ที่ต้องการทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

สถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV, CFM 88.75 MHz

มาฝึกตัดต่อรายการ ,เป็น ผช.ช่างภาพ ทำข่าวภาคสนา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ตัดต่อเนื้อหารายการ , OB นอกพื้นที่ ,ผลิตรายการ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV, CFM 88.75 MHz

ตัดต่อรายการได้ ,เป็น ผช.ช่างภาพ ทำข่าวภาคสนาม ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Sales Representative

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

- วางแผนและดำเนินการจัดการขายให้ได้ยอดขายและผลก...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผุ้จัดการโครงการ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP)

- บริหารจัดการโครงการ general management duties...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นักจดหมายเหตุ

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ - ดำเนินงานจัดหาและรวมรวม...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 15,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

1) เป็นผู้มีความรู้ความศรัทธา เข้าใจ ใฝ่ในงานธร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 24,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

หัวหน้างานจดหมายเหตุ/บรรณารักษ์

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

- รับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มงานจัดการเอกสารและจ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑) งานสารบรรณ (รับรองหนังสือ, ควบคุมเอกสาร, เสน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ห้องหนังสือและบริการ

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 สำรวจหนังสือและสื่อธรรมที่ขาดหายไปจากชั้นวาง ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่บัญชี

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑) บันทึกบัญชี :-  การลงรายวันเบื้องต้น (จัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

บรรณาธิการสื่อประชาสัมพันธ์ (Media Editor) ด่วน!!!!

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- ดูแลงานด้านการร่าง การตรวจทาน และการเรียบเรีย...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 25,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (นำชมพิพิธภัณฑ์) ด่วน !!!!!!!

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการและวัตถุต่างๆ ที่อ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

เจ้าหน้าที่วิศวกร

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1.งานด้านการดูแลระบบภายใน-ภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

- จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) รวบรวมข้อม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

พนักงานทำความสะอาด

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

พนักงานประจำหน่วยรถพยาบาล

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

- งานประจำรถพยาบาลของมูลนิธิฯ - ปฐมพยาบาลดูแลผู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ทั้งหมด 61 รายการ