• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท แอบโซลูท เรซิพี จำกัด
senior accountant เจ้าหน้าที่บัญชีอวุโส ประจำ สำนักงานใหญ่
รับผิดชอบดูแลเรื่องการตรวจสอบการจ่ายชำระเงินกับsupplier ทำค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค จัดทำใบสำคัญจ่าย oe สำหรับการสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่าย หรือที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด ก่อนจึงจะได้รับสินค้า หรือรายจ่ายทั่วไปเช่น นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินสมทบประกันสังคม ทำการผ่านรายการไปแยกประเภท เพื่อตรวจสอบยอดบัญชีย่อยต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดในการลงรายการและจัดทำใบสำคัญจ่ายทั่วไป jv เพื่อขอปรับปรุงรายการ ผ่านบัญชีแยกประเภท ปิดบัญชีออกงบทดลอง ออกงบการเงิน กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีย่อยลูกหนี้รายตัว เจ้าหนี้รายตัว ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จัดแสดงรายรับ รายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
กราฟฟิค ดีไซเนอร์
รับผิดชอบงานด้านการดีไซน์ในสื่อต่างๆ เช่น artworks website facebook ig หากสามารถถ่ายวีดีโอ และสามารถตัดต่อวีดีโอ เพื่อใช้ในสื่อ social ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านการ design artwork สินค้า วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหา website facebook ig line รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่าย จัดการ ดูแลสื่อต่างๆของแบรนด์ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน คุณสมบัติ 1 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดยุคใหม่ 2 ทำงานเป็นระเบียบแบบแผน มีการวางแผนและติดตามผลอย่างเป็นระบบ 3 ใช้ software ตกแต่งภาพได้ดี และ หากสามารถตัดต่อ vdo เบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีอัธยาศัยดี จิตใจดี พร้อมที่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5 สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 428 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top