Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท การิม โรตี มะตะบะ จำกัด

- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติ...

เงินเดือน(บาท) : 22,000 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระนคร

เจ้าหน้าที่ส่วนขายพื้นที่เช่า

บริษัท อินฟินิท เรียล เอสเตท จำกัด และบริษัทฯในเครือ

-วางแผนพื้นที่เช่าให้กับลูกค้าได้ -วิเคราะห์ศั...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 20/11/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง

ผู้ช่วยกุ๊ก ประจำร้าน โรตี มะตะบะ ถ.พระอาทิตย์

บริษัท การิม โรตี มะตะบะ จำกัด

1.ทำงานในครัว ตามที่ Chef มอบหมาย 2.เตรียมวัตถุ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระนคร

Supervisor ประจำร้าน Kamakura สาขาอโศก

บริษัท ครีเอท เอ็ม จำกัด

- ดูแลควบคุม จัดการภายในร้่าน - ควบคุมต้นทุน ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 14/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

โฟร์แมน

บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง ประสานงานผู้รับเหมา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,233รายการ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ สาขาเปิดใหม่ พระราม 2

The Orthodontist Co., Ltd.

- ล้างฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ จัดเตรียมอุปกรณ์ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขาเปิดใหม่ พระราม 2

The Orthodontist Co., Ltd.

-ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการบริการตรวจรักษา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักขับรถผู้บริหาร

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

รับส่งลูกผู้บริหาร เช้า - เย็น เป็นหลัก และพาแ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

วิศวกรประเมินราคา

บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด

1.ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ/สุขาภิบาล ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ QC

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด

- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม ดูแล บันทึก และ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักงานบัญชี mcome ( ชั่วคราว )

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

ตรวจรายได้,บันทึกบัญชี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1. วางแผนและออกเยี่ยมลูกค้า 2. รับข้อร้องเรียนจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1. ตรวจเช็คงานระบบ 2. ปฏิบัติงานซ่อมประจำวัน 3....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

ประจำที่แผนกต่อไปนี้ 1. OR 2 อัตรา 2. ICU 1 อัต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

UR Nurse

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1. ประสานงานให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน - ช่วยทำเอกส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

นักรังสีเทคนิค

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีแก่ผู้รับบริการอย่างถูก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พยาบาลตรวจการ

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1. รับผิดชอบการบริหารงานแทนผู้บริหารและผู้อำนวย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ UR (จบสาขาสาธารณสุขศาสตร์)

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1. ประสานงานให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1. บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมทั้งภายใน - ภายนอกลงใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พยาบาลวิชาชีพ (OR, Ward, ER)

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1. OR 1 อัตรา 2. Ward 1 อัตรา 3. ER 1 อัตรา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

AEงานพิมพ์ / ประสานงาน

Thaieffect studio co.,ltd.

ติดต่อประสานงานพิมพ์กับเซลล์ ให้คำแนะนำลูกค้าใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

บัญชี-การเงิน

Thaieffect studio co.,ltd.

ดูแลและจัดทำเอกสารบัญชี-การเงิน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

sale / พนักงานขาย /AEงานพิมพ์

Thaieffect studio co.,ltd.

ขยายฐานลูกค้า เสนอขายงาน กล่องบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

แคชเชียร์ ประจำร้าน Lowson 108 สาขาสุขสวัสดิ์ 70

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

1. รับชำระค่าสินค้าและบริการ 2. รับผิดชอบหน้าที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักงานขับรถส่งสินค้า (สาขาพระราม 2 และ พระราม 3)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

- ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย - ช่...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักงานธุรการรายวัน (ประจำพระราม 3)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- คีย์ข้อมูลลงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเ...

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 10,000 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

วิศวกรออกแบบ/เขียนแบบ

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วางแผน ติดตาม การออกแบบและประเมินราคาของผลิตภัณ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์,ชิ้นงาน,สินค้านำเข้าก่อนส่...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 17/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ทั้งหมด 1,233 รายการ