Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานเคลียร์แบบ

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

เคลียร์แบบก่อสร้าง

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 30,000 17/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Network Engineer จำนวน2อัตรา

บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

- ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Network (Wireless/...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 12/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

ผู้จัดการขายกระจกอลูมิเนียมด่วนมาก

บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด

รับผิดชอบด้านงานขายกระจกและอลูมิเนียม พร้อมกับบ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช , เมือง

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

ถอดปริมาณวัสดุ จัดทำบีโอคิว อ่านแบบเป็น มองงานอ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 17/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Accounting Manager **ด่วน**

กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

ปิดบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน สามารถ Present กับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 352รายการ
HR Manager

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

1.บริหารจัดงานบุคคล และธุรการ 2.บริหารจัดงานฝึก...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง)

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

1. คุมหน้างาน 2. วางแผนงานการดำเนินงาน ให้เป็นไ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

ทำใบสำคัญจ่ายประจำโครงการ ทำสรุปรายจ่ายประจำโคร...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ตัวแทนขายโครงการ

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

1. ดำเนินการวางแผนงานขายและเจรจาต่อรองการขายให้...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่การเงินนิติบุคคล

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

1.ออกใบแจ้งหนี้ ค่าใช้ต่างๆให้กับลูกบ้าน 2.ดูแล...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ผู้จัดการอาคาร

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

1.บริหารการจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้า...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ผู้จัดการนิติบุคคล

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

1. ดูแลและบริหารงานด้านโครงการ 2. บริหารจัดการง...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

1.มีความสามารถในการปิดบัญชีทั้งระบบและออกงบการเ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

1.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2.จัดฝึกอบรมต่างๆให้แก่พน...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/CSR

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

• วางแผนและจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ช่างซ่อมบำรุง (โรงไฟฟ้า)

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- ดูแล รับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- วางแผนงานและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

IT Support

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งบำรุงรักษา ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ขับรถฟอร์คลิฟ

บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด

• ประจำแผนกคลังสินค้าและขนส่ง ขับรถยกผลิตภัณฑ์ท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท สหไทยพัฒน์ภัณฑ์ จำกัด

-จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ เช็คสินค้าก่่อนส่งลูกค้า ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานติดรถขนส่งสินค้า

บริษัท สหไทยพัฒน์ภัณฑ์ จำกัด

-จัดเรียงสินค้าให้ครบถ้วนและถูกต้องตามออเดอร -น...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการ / พนักงานประจำร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต SPAR (สพาร์) สาขา ศรีนครินทร์

บางจาก รีเทล จำกัด

- จัดเรียงสินค้า - แคชเชียร์ - ดูแลความสะอาดประ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

Publishing Manager / 50-60K / Bangpoo, Samutprakarn

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

- Responsible for implementing internal publish...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 60,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

Costing Label Staff / 20-30K / บางปู, สมุทรปราการ

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

- ประสานงานและทบทวนความต้องการลูกค้า สเปคงานต่...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ช่างอิเล็คทรอนิคส์ สาขาสมุทรปราการ

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

1. ตรวจเช็คเครื่องซ่อมที่ส่งเข้ามาซ่อมจากลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานขับรถส่วนกลาง ธ.UOB สาขาศรีนครินทร์-สุวินทวงศ์

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และลูกค้าไปตา...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 14,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานขายสินค้า Big C สมุทรปราการ (รายได้รวม 9,300-30,000 บาทขึ้นไป) หลายอัตรา

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

ดูแลการขายในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเ...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 40,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ช่างไม้ ช่างไฟ

บริษัท เอซี ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

* ทาสี * ทำไฟฟ้า *งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ทั้งหมด 352 รายการ