Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

sale รับด่วน !!

บริษัท ที. ดับบลิว.ไอ. จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานขาย (sales)

บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เขียนแบบก่อสร้างและโครงสร้าง

บริษัท อะเส จำกัด

-ออกแบบอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,208รายการ
พนักงานขายหน่วยรถ

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ผลิต

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

-ตรวจสอบพนักงานที่มาทำงานในแต่ละวัน -ดำเนินการเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขายเครดิตกรุงเทพ

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

1 ) นำเสนอสินค้าตามเขตการขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

วางแผนกควบคุมคลังสินค้า ดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานการตลาด

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

- วิเคราะห์ และสรุปพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงาน EVENT

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

- การสรุปข้อมูลของตลาด, ร้านค้า, งานจัดแสดงสินค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

1. สำรวจ SWOT และจัดทำและควบคุมแผนงาน (Work pl...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

1.ติดต่อประสานงานลูกค้า ต่างประเทศ 2.ประสานงานจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

- รับ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป / วัตถุดิบและบรรจุภัณ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

- รับสินค้าและจัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้า - ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

1 ดึงบิลให้พนักงานขายเครดิต กทม.และตจว. จากโปรแ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Product Manager

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

1. การวิเคราะห์แนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

- รับโทรศัพท์เพื่อประสานงานติดต่อ กับลูกค้า - จ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าแผนกขาย กทม.

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ข- - -

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

จป.วิชาชีพ

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

- จัดทำแผนงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำและด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย/ จนท.ควบคุมระบบBelt Press

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ทดสอบกระดาษ LAB

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

-งานตรวจ ทดสอบคุณสมบัติกระดาษ -งานเก็บเตียมกระด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมระบบคุณภาพ

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

บริหารและควบคุมระบบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

-ควบคุมกระบวนการผลิตกระดาษ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

งานซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาอุปก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุงประจำกะ

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

งานซ่อมสร้าง แก้ไข ปรับปรุง ดูแลรักษาเครื่อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

จนท.ขับรถโฟล์คลิฟท์ ประจำกะ

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

-งานขนส่ง ป้อนเยื่อ เศษกระดาษ ประจำกะ -งานบำรุง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในสายการผลิต ดูแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

-งานบริการซ่อม แก้ไขอุกรณืไฟฟ้า ,เคื่องมือวัด,เ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

จนท.ดูแลกล้องวงจรปิด(ไฟฟ้า)

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

ดูแล ติดตั้ง ซ่อมแซม กล้องวงจรปิดภายในบริษัท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,208 รายการ