Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

Thung Hua Sinn Printing Network Co., Ltd.

ขับรถโฟล์คลิฟท์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา , บางปะกง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด

ประสานงานภายในองค์กรและลูกค้าเกี่ยวกับงานด้านกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

Sales Manager *รับสมัครด่วน

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด

ดูแล/รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

พนักงานขับรถส่งสินค้าและฝ่ายผลิต **ด่วน**

เซ็นทรัล พริ้นติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง

-ทำงานฝ่ายผลิต ผลิตป้าย ผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 25/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

SALE (ขายงานพิมพ์) *รับสมัครด่วน

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด

เสนอขายงานพิมพ์ให้กับลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,374รายการ
หัวหน้าหน่วยจัดส่ง

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

จัดคิวรถขนส่ง ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาของรถขนส่ง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กำหนดวิธีการปฏิบัติงานโดยยึดเป้าหมายของแผนก มอบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมรถ Flok Lift

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

- ดูแล ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ - ปฏิบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี Audit

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

- จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ตรวจสอบเอกสารและข้อมู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในโรงง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

- ควบคุม / ดูแล / บริหารจัดการการผลิตให้ได้ตามเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ขับโฟล์คลิฟท์และรถหนีบ

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ขับรถโฟล์คลิฟท์งา ขับรถโฟล์คลิฟท์หนีบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

บริหารงานภายในฝ่ายประกันคุณภาพทั้งระบบ ควบคุมดู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

1.บริหารงาน ธุรกิจคลังสินค้า และจัดส่งเพื่อตอบส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

1.ดำเนินการตามแนวทางและนโยบายของผู้บริหารในการว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าหน่วยซ่อมยานยนต์

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษารถขนส่ง ดูแลงานซ่อมและบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ดูแลStock วัตถุดิบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Stock Officer (ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.งานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2.จัดส่งสินค้าใ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง (ประจำคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.กำหนดเส้นทาง กำหนดผู้จัดส่ง มอบหมายให้กับพนัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยสรรหา ประเมินผล และฝึกอบรม

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

-ควบคุมและรับผิดชอบการสรรหาพนักงานรายวันและรายเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการซ่อมบำรุง - งานซ่อมบำรุงระบบไฟ/เครื่องจั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าหน่วย Calibration /เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- ควบคุมดูแลงานสอบเทียบทั้งระบบ - ควบคุม ดูแล ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- เขียนแบบกำหนดขนาดแบบแม่พิมพ์/ผลิตภัณฑ์ - จัดท...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยควบคุมมาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ในท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา R&D

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

1.ควบคุม ดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- จัดทำเอกสารภายในหน่วยงาน - ประสานงานหน่วยงานท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

1.นำเสนอแผนงาน รายงานด้านความปลอดภัย 2.รวบรวม ว...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่าย และการสื่อสาร การสรร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการวางแผนและการบริหารสินค้าคงคลัง 1.กำหนดวา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,374 รายการ