• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
กราฟฟิค ดีไซเนอร์
รับผิดชอบงานด้านการดีไซน์ในสื่อต่างๆ เช่น artworks website facebook ig หากสามารถถ่ายวีดีโอ และสามารถตัดต่อวีดีโอ เพื่อใช้ในสื่อ social ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านการ design artwork สินค้า วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหา website facebook ig line รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่าย จัดการ ดูแลสื่อต่างๆของแบรนด์ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน คุณสมบัติ 1 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดยุคใหม่ 2 ทำงานเป็นระเบียบแบบแผน มีการวางแผนและติดตามผลอย่างเป็นระบบ 3 ใช้ software ตกแต่งภาพได้ดี และ หากสามารถตัดต่อ vdo เบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีอัธยาศัยดี จิตใจดี พร้อมที่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5 สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตหนองแขม
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1 วางแผนการซ่อมและบำรุงรักษา รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งการทวนเทียบและทวนสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับพนักงานในหน่วยงาน และพนักงานฝ่ายผลิต 3 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมทั้งวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ตาม kpis ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ 4 ให้คำปรึกษาแนะนำและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ 5 วางแผนงานและจัดทำงบประมาณประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 6 วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับงานภายในแผนก 7 นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมทั้ง การบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 8 รับนโยบายจากกรรมการผู้จัดการแล้วนำมาถ่ายทอด และปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 9 ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 51 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top