Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Telesalas TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Telesalas TQM

เงินเดือน(บาท) : 9,500 21/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก)

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด

- สั่งซื้อวัตถุดิบ-วัตถุประกอบในประเทศที่ใช้ในก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 11/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี ( ด่วน )

บริษัท วิคกี้เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- บันทึกบัญชี ทั่วไป ใช้โปรแกรม ACCPAC - บัญชี ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 22/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Telesalas TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Telesales TQM

เงินเดือน(บาท) : 9,500 21/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 20รายการ
พนักงานแผนกบุคคล

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก ห...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 23/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

ต้นกล

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 24,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

รองต้นกล

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. รับผิดชอบการบริหารงานรองจากต้นกล และควบคุมช่...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 18,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำสุราษฎร์ธานี)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

-บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน เช่น การจัด...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

ช่างยนต์

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายย...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 14,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

สรั่งกล

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. เป็นผู้ช่วยต้นกลในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

ต้นเรือ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 24,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

พนักงานบัญชี

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. บันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ได้แก่ บันทึกรายการร...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 10,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

ผู้จัดการฝ่ายแผนและควบคุมการเดินเรือ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1.รับนโยบายจากรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

พนักงานขับรถรับ - ส่ง ลูกค้า ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าแผนก ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

เจ้าหน้าที่การตลาด (งานขายเอเยนต์ซี่)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. รับผิดชอบการหาลูกค้าเอเย้นต์เพื่อขายโปรโมชั่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

สมุห์บัญชี (ปฏิบัติงานที่อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

-สามารถวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งสรุปข้อมูลใ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุมดูแลการดำเนินการผสมน้ำมันและการจัดเตรี...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 11,500 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. เป็นผู้ประสานงานกับแหล่งการผลิต ตัวแทนจำหน่า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ประจำดอนสัก/สมุย/พะงัน)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัยสำหรับอาคารส...

เงินเดือน(บาท) : 14,500 - 14,500 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

แม่บ้านทำความสะอาด (ประจำดอนสัก/สมุย/พะงัน)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ทำความสะอาด บนเรือ,อาคารสำนักงาน,อาคารพักคอยผู้...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 10,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

เจ้าหน้าที่ CSR (ประจำตลาดศรีราชา 1)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เกี่ยวกับการจำหน่า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

กลาสี

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสาร...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

นายท้าย

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

1. เป็นนายท้ายเรือประจำเรือใหญ่ มีหน้าที่ทำการห...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 14,000 12/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

Call center

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด

1.รับจองคิวรถลงเรือและการเปลี่ยนข้อมูลการจองของ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 07/02/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี ดอนสัก