Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ธุรการสนาม

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

1. จัดทำ payment ส่งโครงการ 2. จัดทำใบอนุมัติส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/02/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน ด่วน!!!

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

1. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อ่อนนุช39

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ วัตถุดิบ บรรจุภัณ์ฑ์ เครื่อ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 27/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง

AIS จังหวัดอุดรธานี พนักงานขายเน็ตบ้านเอไอเอสไฟเบอร์ (Direct Sale)

DMP Advanced Solution Network Co.,Ltd.

บริษัทดีเอ็มพี อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (AIS F...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 35,000 26/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

สโตร์

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

คีร์ข้อมูลการรับ-จ่ายของ วัสดู อุปกรณ์ ตรวจเช็ค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 26รายการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานที่ปฎิบัติงาน แพรกษา สมุทรปราการ

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานที่ปฎิบัติงาน แพรกษา สมุท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 27/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต สถานที่ปฎิบัติงาน แพรกษา สมุทรปราการ

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต สถานที่ปฎิบัติงาน แพร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 27/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1.สรุปรายงานเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด และรายงานที...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 26/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ)

บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป

- ดูแลงานจัดซื้อ/จัดจ้างวัตถุดิบให้ได้ราคา และก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ควบคุมดูแลงานทางด้านจัดซื้อวัตถุดิบและแพคเกจของ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 25/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

แคชเชียร์/ธุรการ

บริษัท อีสเทิร์น พรีเมี่ยม เซอร์วิส จำกัด

1. ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า 2. รับสต๊อกอะไหล่ ตรว...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000 25/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำแพรกษา) ด่วน

บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

-ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - จัดทำสร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด

1.หาข้อมูลแหล่งผู้ขาย คัดเลือก เจรจาต่อรอง เงือ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 23/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด

1.หาข้อมูลแหล่งผู้ขาย คัดเลือก เจรจาต่อรอง เงือ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 23/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด

1.รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสาร 2.สำเนาแบบการผลิต...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 23/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานจัดซื้อ

บริษัท บิวเทค จำกัด

-ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานจัดซื้อสินค้า และตรวจส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท บิวเทค จำกัด

สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsift office ได้ แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย

บริษัท ซัคเซส วินเนอร์ จำกัด

- ดูแลประสานในองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย

บริษัท ซัคเซส วินเนอร์ จำกัด

- ดูแลประสานในองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง

เงินเดือน(บาท) : 15,000 11/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

ดูแล และบริหารงานจัดซื้อให้มีคุณภาพ และเป็นไปตา...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 11/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เอสแอนด์วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด

-งานด้านเอกสารภายในแผนก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 04/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบ Website (ด่วนมาก !!!) ปฏิบัติงานสำโรง

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

- บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป - บันทึกข้อมูล...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 14,000 02/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานCustomer Service KAWASAKI Bigbike สาขาศรีนครินทร์

บริษัท โมเบียส มอเตอร์ไบค์ จำกัด

พนักงาน Customer Service - จัดทำเอกสาร - ติดต่อ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 29/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานธุรการ (ผู้พิการ ประเภทการเคลื่อนไหว/เดินได้)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย ) จำกัด

- จัดเก็บเอกสาร / เตรียมบรรจุภัณฑ์ - งานด้าน Ad...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตรี 24 วิศวกรรม จำกัด

จัดทำเอกสารหน้างาน BOQ.เบิกงวดงานประจำเดือน P...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 25,000 09/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานธุรการ (คลังสินค้า)

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด

1. ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 13,000 28/02/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เอ็นเซจ จำกัด

ดูแลงานเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับงานขาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 29/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

บริษัท ฟู้ด สเป็คเชียลไลซ์ จำกัด

- คีย์ข้อมูลการผลิต และจัดทำเอกสารผลิตในแต่ละวั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ

T5 Paper Pallet Co., ltd

- ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่รับเข้าคลังสิ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 05/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ทั้งหมด 26 รายการ