• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
marketing online
วางแผนด้าน digital markenting social network ดูแลdigital content & campaign เพื่อลงในแพลตฟอร์มต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น เพิ่มยอดผู้ติดตาม สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย หรือจัดทำ campaign โฆษณาทางออนไลน์ และสร้าง content เพื่อการโฆษณา ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการ ใช้เครื่องมือการวัดผล และวิเคราะห์ผลลัพธ์โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง แล้วสรุปออกมาเป็นแนวทางการพัฒนาสื่อออนไลน์ในแต่ละแพลตฟอร์มได้ ดูแลตรวจสอบภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ศึกษาคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนาและกำหนดกลยุทธ์อย่างเหมาะสม
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top