Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

หัวหน้าหน่วยเช่าพื้นที่สำนักงาน

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบจัดหาลูกค้ามาเช่าพื้นที่ - จัดทำประม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

Product Manager / Brand Manager....ด่วนมาก!!

บริษัท เควีซี เทรดดิ้ง จำกัด

1. คิดกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้าง Brand สินค้า ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่สมุหบัญชี - การเงิน**สามารถปิดงบได้**

กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1.จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบ...

เงินเดือน(บาท) : 32,000 - 50,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1. งานด้านบุคลากร วางแผนกำลังพลให้ทันเวลาและบริ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่Digital Marketing

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วางแผนและทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์เช่น Webs...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 55รายการ
IT Support(ประจำสำนักงานสาทร)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

-รับผิดชอบในการดูแลติดตั้ง โยกย้าย แก้ไขปัญหากา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Brand manager(ประจำสำนักงานสาทร)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

ดูแลช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายการตลาดในการวางแผนกลย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่Graphic Design(ประจำสำนักงานสาทร)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1. จัดทำออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ประจำสำนักงานสาทร)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

-วิเคราะห์และสำรวจตลาดรวมทั้งความเป็นไปได้ต่างๆ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- ตรวจรายละเอียดและเอกสารการขาย - กระทบยอดการขา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP Officer)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- ตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ - กระทบยอดใบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่ตั้งหนี้สาขา

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- ตรวจรายละเอียดและเอกสารการขาย - กระทบยอดการขา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่บัญชีสาขา

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบรายงานการขายประจำวัน - ตรวจรายละเอียดและ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

หัวหน้าแผนกบัญชีสาขา

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมและติดตามการปิดบัญชีสาขาให้ทันในเวลาที่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

พนักงานคลังสินค้าแห้ง (จัดเก็บ/กระจายสินค้าในคลัง)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1. ดูแรับผิดชอบในส่วนคลังสินค้าอาหารแห้ง 2. รับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

ผู้บริหารสาขาฝึกหัด(ประจำร้านHOT POTสาขาไอทีสแควร์หลักสี่)ด่วนมาก

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

ผู้บริหารสาขาฝึกหัด(ประจำร้านHOT POTสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)ด่วนมาก

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

ผู้บริหารสาขาฝึกหัด(ประจำร้านHOT POTสาขากาดสวนแก้วเชียงใหม่)ด่วนมาก

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่

พนักงานแคชเชียร์/บริการ/ครัว Part-time(ประจำร้านHOT POTสาขาโฮมโปรศรีราชา) ด่วน

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1. พนักงานบริการ - รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 16/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุมคุณภาพของสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 9,000 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

เจ้าหน้าที่ผลิต

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลการผลิต ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(ประจำสำนักงานสาทร)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- ดูแลเรื่องการช่วยสอน หรือฝึกอบรมพนักงาน - จัด...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(ประจำสำนักงานสาทร)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- ดูแลเรื่องการช่วยสอน หรือฝึกอบรมพนักงาน - จัด...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

พนักงานขนส่ง (ขับรถขนส่งสินค้า)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุมการจัดส่งสินค้า 2. ตรวจสภาพรถขนส่ง 3....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

พนักงานที่คลังสินค้าสด (จัดเก็บ/กระจายสินค้าในคลัง)

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. รับ-จ่าย เก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

พนักงานแคชเชียร์/บริการ/ครัว(ประจำร้าน HOT POT สาขาซีคอนศรีนครินทร์) ด่วนมากร้านเปิดใหม่

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1. พนักงานบริการ - รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 13,000 14/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

พนักงานบริการและพนักงานครัว(ร้านอาหารTOOMATOชั้นG ศูนย์การค้าMBK)ด่วนมาก

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

1. พนักงานบริการ - รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 14/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

Supervisor(ร้านอาหารTOOMATO(เปิดใหม่)ศูนย์การค้าMBK)ด่วนมาก

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 14/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ผู้บริหารสาขาฝึกหัด(ประจำร้านHOT POTสาขาโลตัสนครนายก)ด่วนมาก

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 15,000 14/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก

ทั้งหมด 55 รายการ