Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Telesales

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ขายสินค้ากับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 27/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตหนองจอก

พนักงานแคชเชียร์

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด

รักษาเงินสด และรับชำระค่าสินค้าได้อย่างถูกต้องร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Endurance testing asst manager

Experis™ by ManpowerGroup

▶ Planning and tracking of endurance tests for ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

ขับรถผู้บริหาร

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด

ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ดูแลรักษารถ อื่นๆ ที่ได้ร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 27/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย

HSE engineer or senior engineer

Experis™ by ManpowerGroup

▶ Health, Safety and Environmental management p...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 35รายการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำนครปฐม)

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

• Managing and controlling Procurement and...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผุ้จัดการ (โรงงาน) ประจำจังหวัด สมุทรสาคร

ฟลุสสิค เคม

- วางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผุ้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

บริษัท พิทสุลินและบริษัทในเครือ

- รับผิดชอบดูแลงานบุคคล-ธุรการ - ดูแลทรัพย์สิน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 27/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ผุ้จัดการฝ่ายผลิต

รับเบอร์โซล จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 24/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าแผนกวางแผน

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด

-ควบคุม ตรวจสอบ จัดการงานในฝ่ายวางแผน เพื่อให้ส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ผุ้จัดการแผนกจัดซื้อ(ปฏิบัติงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

- รับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งระบบ - รับผิดชอบงามแผน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วน Procurement

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- ควบคุมจัดการจัดหา ซื้อ จัดเก็บวัตถุเข้ามาภายใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ(Quality Contro Supervisor)

ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด

1.ออกแบบวิธีการควบคุณภาพในแต่ละกระบวนการในสายกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม

ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด

ภารกิจหลัก : รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการส่วนบริหารงานคุณภาพ ( QMS Manager )

ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด

ภารกิจหลัก รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผุ้จัดการฝ่ายบัญชี

EXPERTEAM CO.,LTD.

1.กำหนดและกำหนดนโยบายบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระบบ PM. 2.วิเ...

เงินเดือน(บาท) : 26,000 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

1.วิเคราะห์กลยุทธ์และการวางแผน 2.วิเคราะห์ ประม...

เงินเดือน(บาท) : 46,000 21/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต(สาขาสมุทรสาคร)

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน), Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited

ควบคุมบริหารในส่วนของงานการผลิต และวางแผนจัดการ...

เงินเดือน(บาท) : 4,000 - 6,500 20/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผุ้จัดการแผนกบุคคล

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน), Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited

ควบคุมดูแลระบบการจัดการของแผนกบุคคล

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Assistant of Vice President Admin

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1. ดูแลและบริหารงานด้าน Admin ( HR,  IT , Inven...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Marketing Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.Development and implementation of the Brand s...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

ขับรถให้ผู้บริหาร รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพฯและ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด

ควบคุมดูแลขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ บริหารงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผุ้จัดการ

บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/02/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ทั้งหมด 35 รายการ