Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Camera Operator มือถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ และกราฟฟิค

บริษัท เนโกะ(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน ถ่ายภาพ Stock ตัดต่อภาพ จัดภ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

พนักงานขับรถ

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

- ขับรถให้พนักงานเพื่อไปติดต่องาน - ดูแลรถ แล...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Call Center ประจำทีม AIS Fibre จำนวน 15 อัตรา

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

- ให้ข้อมูลการสมัคร / ตรวจสอบพื้นที่ / เงื่อนไ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 07/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

พนักงานเคลียร์แบบ

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

เคลียร์แบบก่อสร้าง ทำช้อปดรออิ้ง

เงินเดือน(บาท) : 28,500 - 32,500 13/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

AIS Call Center ภาษาไทย

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 07/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,423รายการ
Survey Engineer

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

• ทำการ Demo สินค้าทางด้านงานสำรวจ สำหรบการใช้ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

IT Support Engineer / LFM

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

•ดูแลรับผิดชอบในการติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาให้ล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

งานบุคคล สรรหาบุคคลากร ฝึกอบรม ประเมินพนักงานให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

- วางแนวทางในการสรรหาพนักงาน - ดูแลงานด้านพัฒนา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

FARO 3D scanner Sales Engineer

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

• ทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขายระดับองค์กรและทีม...

เงินเดือน(บาท) : 22,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี,ผู้ช่วยบัญชี

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 , 3 , 53 ทำภาษีมูลค่า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างซ่อม,ผู้ช่วยช่างซ่อม

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

ซ่อม แก้ไข การปรับแก้กล้องสำรวจ อุปกรณ์สำรวจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ซ่อมกล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

- ตรวจเช็คปรับแก้กล้องใหม่ - ตรวจเช็คปรับแก้กล้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

FARO 3D Software Sales Engineer

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

ทำงานกับ Corporate Sales Manager และทีมงานเพื่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

PRODUCT ENGINEER

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 3D Scanner & สาธิตและปร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG (Big C แจ้งวัฒนะ)

NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.

- แนะนำข้อมูลและขายสินค้า - ดูแล , จัดเรียงยา ,...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Secretary

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1. จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนิ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 25,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เลขานุการผู้บริหาร

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1. จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนิ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เลขานุการผู้บริหาร

BioScience Animal Health Co., Ltd.

- All Support to Vice President - All Function ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ปฏิบัติงานที่เมืองทองธานี)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ประสา...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย ( ปฏิบัติงานที่เมืองทองธานี)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ประสา...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Sales Admin.(ปฏิบัติงานที่สำนักงานเมืองทองธานี)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ประสา...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา

BioScience Animal Health Co., Ltd.

-จัดเตรียม,ตรวจสอบเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา และ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา

BioScience Animal Health Co., Ltd.

-จัดเตรียม,ตรวจสอบเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา และ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1. ควบคุม บริหาร กำกับดูแลงานบัญชีทั้งระบบ ให้ส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Sales Admin.(ปฏิบัติงานที่สำนักงานเมืองทองธานี)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ประสา...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Sales Supervisor Feed Mill &Integrated; farm

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วางแผนในการขาย และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ Feed M...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Technical sale Supervisor

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วางแผนในการขาย และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ Feed M...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Technicial & Product Advisor

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.ติดต่อประสานงานเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ทั้งหมด 2,423 รายการ