Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก!!!

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ทำ Cash Flow -กระทบ Bank -เก็บ Detail ของงบการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท แมส ช้อยส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งานบัญชีด้านรับ จ่าย กระทบเงินสดและเงินฝาก ธนาค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตตลิ่งชัน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหลังการขายลูกค้าสัมพันธ์(Customer Service ภาษาอีสาน)

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

-ดูแลบริการลูกค้าที่ใช้บริการเว็ปไซด์หลังการขาย...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

ฝ่ายขาย Bless Power ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เปิดตลาดใหม่ รับผิด...

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 20,000 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ด่วนมาก

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

บริหารการจัดการด้านบัญชีทั้งระบบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 8รายการ
นิติกร

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ดำเนินการตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

พนักงานการตลาด

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ดูแลกิจกรรมการตลาดต่างๆ ได้แก่ การจัดทำกลยุทธ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้จัดการส่วนการตลาด

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.จัดทำแผนการดำเนินงานการตลาดประจำปีให้มีความสอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

พนักงานขาย

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1) งานขายพื้นที่โครงการ 2) งานจัดทำเอกสารสัญญาจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ช่างอาคาร

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานบริหารอาคาร

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ด้านกายภาพ)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ควบคุมดูแล บริหารจัดการส่วนบริหารกิจการให้เป็...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ช่างเทคนิค

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.รับผิดชอบ ควบคุมดูแล งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน