Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Online Marketing Manager !! ด่วนมาก

เอสเธติก คอนซัลแทนท์

Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing da...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

พนักงานขาย (ด่วน)

บริษัท เนชั่นเทค สตีล

ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30 ขายสินค้าทางโท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน

Sales and Marketing Executive

Assist International Services

บริษัทตั้งอยู่ที่ พระราม 9 ซอย 17 ตำแหน่ง Sale...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

พนังานส่งเอกสาร + พนักงานขับรถกะบะ+รถ 6 ล้อ

บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ส่งงาน ส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย และพนักงานท...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่คุมเครื่องพิมพ์ (Digital Print)

บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

-ควบคุมเครื่องพิมพ์ , ดูการทำงานของเครื่องพิมพ์...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 39,067รายการ
Help Desk / IT Admin

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

- ดูแลติดตั้ง แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ทั้ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

พนักงานเก็บเงินเขตกรุงเทพฯ (Bill Collector)

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

1. ติดต่อกับร้านค้าเพืิ่อเก็บเช็ค วางบิล ตามที่...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

พนักงานขายเครดิต (ประจำกรุงเทพฯ)

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

- ขายสินค้าให้ถึงเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

พนักงานขายเครดิต (ต่างจังหวัด)

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

- ขายสินค้าให้ถึงเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด -...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

ผู้ช่วยขายหน่วยรถเงินสด (ประจำกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

เป็นผู้ช่วยในการกระจายสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ โ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (กรุงเทพ/ต่างจังหวัด)

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

นำเสนอขายสินค้าให้กับทางร้านค้าประเภท ร้านค้าปล...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

Key Account Executive

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

- ออกตรวจเยี่ยมตลาด, สำรวจสภาวะตลาด, รายงานการส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

Sales Manager

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

- บริหารจัดการแผนส่งเสริมการตลาด และกลยุทธิ์การ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด

- ดำเนินการวางแผนการตลาด และวางแผนการออกแบบสื่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

- ออกแบบ ควบคุมและดูแลการออกแบบให้เป็นไปตามควา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างไฟฟ้า(ด่วน)

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

- ดำเนินดารซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้า ตามใบ...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

วิศวกรเครื่องกล

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรที่ใช้ใ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

วิศวกรคิวซี/วิศวกรควบคุมคุณภาพ

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

-ควบคุมดูแลและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (ด่วน)

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เลขานุการผู้บริหาร

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในส่วน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางแค

วิศวกรไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

1.รับใบแจ้งซ่อมแบละออกใบแจ้งซ่อม 2.เก็บข้อมูลกา...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 22,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงาน PC

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

1. พนักงาน PC ประจำสาขาไทยวัสดุ ดูแลรับผิดชอบงา...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

พนักงานขับรถส่งเอกสาร

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

•รับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภา...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Marketing Officer

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

• จัดหาทรัพยากรส่งเสริมการขายให้แก่ทีมขาย • จั...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี

พนักงานขับรถ

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ประสานงานขาย

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี

- รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์และโทร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่

พนักงานธุรการ/ประสานงาน (ด่วน)

บริษัท โกลบอล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ดูแลงานด้านเอกสาร ประสานงานภายในบริษัท จัดทำราย...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)

บริษัท โกลบอล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

1. ติดต่อประสานงานขายลูกค้าโรงแรมและลูกค้าทั่วไ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานช่างทำความสะอาด

บริษัท โกลบอล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ทำความสะอาดท่อดูดควันในครัว ท่อดักแอร์ ตามห้างส...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 10,500 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ทั้งหมด 39,067 รายการ