• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
NOVITAT GROUP CO.,LTD
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานทรัพยากรบุคคล ทำงานนวมินทร์ 58
งานธุรการ งานสรรหาว่าจ้าง จัดสอบพนักงาน จัดทำสัญญาจ้างงานพนักงานใหม่และออกหนังสือรับรองต่างๆ ดูแลงานด้านประกันสังคม เช่นแจ้งเข้า ออก พนง online และส่วนงานอื่นๆที่ต้องติดต่อกับราชการ ประสานงานกับหัวหน้างาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน สรุปสถิติการทำงานของพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย time attendance เพื่อประเมินผลงาน และ คำนวนเวลาทำงานพนักงานเพื่อทำค่าแรง ประเมินผลการทำงานของพนักงานร่วมกับหัวหน้าแผนก ประจำปี เพื่อปรับเงิน โบนัส ทำบัตรพนักงาน scan นิ้วของพนักงานในองค์กร ทำเอกสารเกี่ยวกับประวัติพนักงานเข้า ออก สรุปสถิติการเข้าออกของพนักงานประจำเดือนปี เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของพนักงาน และพูดคุยกับพนักงานในเรื่องต่างๆ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆภายในองค์กร ปรับปรุง แก้ไขเอกสารหรือแบบฟอร์มของส่วนงานบุคคลให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน จัดทำ jd พนักงาน จัดทำแผนวันหยุดประจำปี ทำแผนผังองค์กร จัดกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กร งานเกี่ยวกับเอกสารหรืองานอื่นๆ ของงานบุคคล ฯลฯ งานธุรการต่างๆ รวมถึงงานประสานงานต่างๆ ช่วยทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของผู้บังคับบัญชา ดูและประสานงานเกี่ยวกับแม่บ้าน พนักงานขับรถ สรุปรายงานการสรรหาทุกสองสัปดาห์ ประเมินการผ่านทดลองงานตาม จัดทำระเบียบการของบริษัท ดูแลเรื่องสวัสดิการของบริษัท
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 4 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top