Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Interior Designer (ราชพฤกษ์ / พระราม 2)

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่ง จัดวาง และให้คำปรึกษา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

Business Analyst / Programmer Analyst (เปิดรับสมัครด่วน!!)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน เขียน Program บนหน้า WEB หรือ ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Accounting) สาขาคลองหลวง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน ร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ - จัด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , หนองใหญ่

ผู้จัดการศูนย์การค้า The Walk สาขาถนน 345 และ พัทยา

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

ดูแล และรับผิดชอบการสรรหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 26/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 37,353รายการ
เลขากรรมการบริษัท

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

- วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1. จัดทำบัญชีต้นทุน : ดูแล ควบคุม งานดานบัญชี/ก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1. จัดทำบัญชีต้นทุน ดูแล ควบคุม งานบัญชี/การเงิ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1.ทำรายงานด้านความปลอดภัย 2.วางแผนการฝึกอบรมด้า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Programmer

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

-พัฒนาซอฟท์แวร์ในองค์กร -รับข้อมูลจากนักวิเคราะ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อาหารทะเล

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ทุกกลุ่มอาหาร จะพิจารณา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการสินค้าคงคลั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ได้มาตรฐ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า Inventory

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1.วางแผนและบริหารการทำงานของแผนกคลังสินค้า 2.พ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

-ตรวจสอบ Stock ตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถและตรวจสอ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 14,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

งานธุรการ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานกับฝ่า...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ DUTY LOGISTIC

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

- ดูแลงานด้าน Logistic ทั้งระบบ - ใช้คอมพิวเตอร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1.กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั...

เงินเดือน(บาท) : 36,000 - 45,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Web Developer

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

-Knowledge in html, xhtm,javascript, jquery and...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 45,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Senior Programmer Oracle

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

-Familiar with Oracle databases, Oracle 11g/10g...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Programmer Oracle

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

-At least 1-2 years’ experience in Oracle devel...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 50,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Mobile Application Developer

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

-At least 1-2 years’ experience in Mobile Devel...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 45,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

- บริหาร Operation Cash Flow - ควบคุมและตรวจส...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 40,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

นักวิเคราะและวางแผนธุรกิจ

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

- วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และรายการที่เกี่ยวข...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Sales Representative

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1.วางแผน การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสมาชิก ให้เป็น...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

นิติกร

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

RESPONSIBILITIES • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Consult งานก่อสร้าง

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

สามารถควบคุมงานก่อสร้าง,เขียนแบบก่อสร้างและใช้P...

เงินเดือน(บาท) : 45,000 - 55,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

โปรแกรมเมอร์

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1. ดูแล Support User 2. ดูแล ระบบ network ของบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

ผู้จัดการสาขา

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1.ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ทั้งหมด 37,353 รายการ