• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
พนักงานต้อนรับ Reception
1 ต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาติดต่อ 2 จัดทำประวัติลูกค้าใหม่ และเตรียมประวัติลูกค้าเก่า พร้อมทั้งลงทะเบียนลูกค้าที่มาใช้บริการให้ครบถ้วน 3 รับบริการลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมารักษาที่ โรงพยาบาล 4 ทำการนัดหมายลูกค้า โทรแจ้งเตือนก่อนวันนัดหมาย 5 รับชำระค่าบริการ และติดตามทวงหนี้ลูกค้าค้างชำระ 6 ทำการส่งแฟ้มสัตว์ป่วยให้สัตวแพทย์ 7 ทำการสอบถาม และสังเกต พฤติกรรมลูกค้าที่นั่งรอตรวจ 8 จัดเรียงระบบแฟ้มหรือทะเบียนผู้ป่วยให้ถูกต้องและเรียบร้อย 9 ให้ข้อมูลลูกค้าที่มาสอบถามในเรื่องต่าง ๆขององค์กร 10 เก็บรักษากุญแจโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 11 ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 12 แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า 13 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,636 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top