• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด
controller bp ด่วน สาขาวิภาวดี
1 แจ้งข้อมูลปริมาณงานรถที่เข้าซ่อมในศูนย์บริการของช่างซ่อม แต่ละประเภทให้ที่ปรึกษาด้านบริการ sa ได้ 2 แจ้ง ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่แผนการซ่อมรถของลูกค้ามีปัญหา และไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งซ่อม เพื่อหาแนวทางแก้ไข 3 ควบคุม ติดตาม ดูแล และแจกจ่ายงานซ่อม โดยใช้ข้อมูลจากตารางวางแผนการซ่อม control board ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้อง แม่นยำ 4 ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลสถานะงานซ่อม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 5 บันทึกเวลาในแบบแจ้งซ่อม เมื่อมีการแจกจ่ายงานซ่อม และซ่อมเสร็จ 6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบติดตามงาน ควบคุมงานซ่อม 7 ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท ออมนี่เรส จำกัด
sales and events representative
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้บริการลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ สร้าง ฝึกสอนทีมงานขาย รวมถึงบริหารสมาชิกในทีม ให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย และผู้ที่ต้องการเติบโต
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top