• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท วีรสุ รีเทล จำกัด
นักกายภาพบำบัด
1 เรียนรู้ตัวผลิตภัณฑ์และวิธีใช้อุปกรณ์ในการวัดเท้าตามหลักกายภาพและการทำงานของ program วัดเท้า 2 ตรวจวัดเท้า และประเมินสุขภาพเท้า อธิบายตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งเขียนรายงานผลการตรวจวัดเท้า 3 ให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้า และบริการการขายรองเท้าและแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าร่วมกับพนักงานขาย 4 ตรวจเช็คแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าที่ทำเสร็จ 5 สามารถใช้ softwear program เพื่อรายงานการขาย ดูแลสต๊อกสินค้า และงานเอกสารของแผนก 6 รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อหาทางช่วยเหลือ และสามารถปรับแก้แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าได้ตามลักษณะของปัญหา 7 ติดตามผลการใช้งานของแผ่นรองใต้ฝ่าเท้ากับลูกค้าเป็นรายบุคคล 8 สามารถไปปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้า หรือจัดงานโปรโมชั่นได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 9 สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในกรณีที่จำเป็น 10 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการพยาบาลและให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การดูแลของแพทย์ พัฒนาความรู้และให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแล ของแพทย์ ให้บริการและปฎิบัติการพยาบาลกับลูกค้าที่เก็บสเตมเซลล์จากกระแสโลหิต ให้บริการเก็บสเต็มเซลล์จากรกและสายสะดืออย่างประสิทธิภาพ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บสเต็มเซลล์และนำสเต็มเซลล์ไปใช้ในการรักษา ติดตาม สอบถามอาการของลูกค้าหลังได้รับยากระตุ้นการสร้างสเตมเซลล์ไปใช้ ในการรักษา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 486 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top