• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ครูฝึกประจำฟิตเนส
1 ฝึกสอนลูกค้าที่เข้าใช้บริการ ทั้งการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และกิจกรรมในห้อง group exercise 2 พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถทั้งเฉพาะด้าน และการให้บริการให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 3 ให้คำแนะนำด้านการมีสุขภาพที่ดี และการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่สมาชิก 4 สามารถสอนงานต่างๆ ในแผนกของตนเองให้กับพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานได้ 5 แก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีลูกค้าร้องเรียน หรือไม่ได้รับความสะดวกในการบริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ 6 ให้การต้อนรับและ นำลูกค้าเข้าชมสถานที่ สามารถให้การช่วยเหลือกับฝ่ายขาย เพื่อช่วยสนับสนุนการขายสมาชิกได้ 7 ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย kpi ของแผนกที่ตั้งไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บีคัมเวลท์ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายให้คำปรึกษาออนไลน์
ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขั้นตอน การให้บริการจากคลินิก ทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้าในช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ตรวจสอบ ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าช่องทางออนไลน์ และประสานงานกับส่วนงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดทำรายงานและสรุปยอดสอบถามออนไลน์ทุกช่องทาง รายเดือน จัดทำรายงานและสรุปเคสผ่าตัด รายสัปดาห์ ติดตามเคสรีวิว แบบปกติและแบบฟรี อัพเดทรูปรีวิว นัดหมายเคสรีวิว เพื่อถ่ายทำและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินราคา นำเสนอ และปิดการขายผลิตภัณฑ์และบริการของคลินิกแก่ลูกค้าออนไลน์ ติดตามอัพเดทโปรโมชั่นต่างๆ และนำเสนอลูกค้า เพื่อช่วยกระตุ้นการขาย โน้มน้าวและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ดูแลการจองคิวทำศัลยกรรม ออกใบนัด และตรวจสอบความถูกต้องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองลูกค้าช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ดูแลการนัดคิวปรึกษาให้ลูกค้าที่ต้องการพบแพทย์ และยังไม่สามารถปิดการขายได้ ติดตามและประสานงานกับ bc และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อลูกค้าออนไลน์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเข้ารับบริการ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 222 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top