• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
customer care representative
ประสานงานสื่อสารกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ อีเมล์ สนทนาออนไลน์และระบบ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อร้องเรียน ตอบแบบ และรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับอย่างสมบูรณ์ ตรวจสอบดูแลว่าข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าครบถ้วนและทันเวลา ตรวจสอบดูแลสถานะของการจัดส่งตามกำหนดการส่งพัสดุเพื่อให้ส่งทันเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาการจัดส่งได้เมื่อจำเป็น ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับภายในเวลาเหมาะสม เกี่ยวกับการรับและส่งสินค้า ข้อร้องเรียน จากนั้นรายงานให้หัวหน้างานและลูกค้า ตามความเหมาะสม สามารถตรวจสอบค้นหาสาเหตุและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงแนวทางการป้องกันของปัญหา แก้ไขปัญหาการดำเนินงานการแจ้งรับงานและการจัดส่งสินค้า ร้องเรียน และแบบสอบถามที่ได้รับจากบุคลากรภายในบริษัทและลูกค้า แก้ไขปัญหาและโต้ตอบบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานะ การแก้ไขปัญหา การร้องเรียน และแบบสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ สนนทนาออนไลน์และทำการบันทึกข้อมูลการทำงานรายวันเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน มีความสามารถการเจรจากับลูกค้า รายงานสถานะสินค้าต่างๆ ตรวจสอบดูแลสินค้าอย่างต่อเนื่อง และปัญหาอื่นๆ ตามความจำเป็น เก็บบันทึกสถานการณ์จัดส่ง ความคืบหน้าและหลักฐานของปัญหาทั้งหมด ข้อร้องเรียนและแบบสอบถาม รายละเอียดบัญชีของลูกค้า และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,130 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top