Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน - ดูแลคุณภาพอาหาร และสินค้าให้ได้มาตรฐาน

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 19,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

นักวิเคราะห์ข้อมูล

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ยอดขาย สนับสนุนฝายการตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ !!!!ด่วนมาก!!!

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,797รายการ
ช่างยนต์

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด

1.มีความสามารถในการซ่อมบำรุงรถยนต์ได้ 2.มีความขยัน อดทน ใฝ่รู้

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด

1.มีความรู้พื้นฐานด้านช่างฝีมือ งานตัด, เชื่อม, เดินสาย 2.มีความสามารถด้านไฟฟ้าโรงงาน 3.มีความคล่องตัวสูง

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่ QC

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด

- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม ดูแล บันทึก และจัดทำรายงาน - ดำเนินงานด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่ วัตถุดิบ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทันตามที่กำหนด - ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และทำตามWI เพื่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ)

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด

-ติดต่อประสานงาน -งานอื่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด

1.ทำงานตามแผนงานที่กำหนด 2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 9,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

Executive Sales

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนและดำเนินงานด้านการตลาดและงานขาย ฝากเช่า-ฝากขาย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทางด้านอสังหาริมทรัพย์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ช่างซ่อมบำรุง(ด่วน)

บริษัท โกลบอล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

1. สนับสนุนการทำงานของทีมงานช่างทำความสะอาด 2. ดูแลและควบคุมการให้บริการทำความสะอาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Solution Specialist

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Senior Officer – Investment & Business Development (Univentures REIT Management Co. Ltd.)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

• Review potential new investments including due diligence process and financial modelling • Work with financial advisors and underwriters on future capital increases and SEC filings • Work with Finan...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร - บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร - ประสานงานเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร - สอดส่องดูแล และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม / ผู้มาติดต่อ - รับเรื่องและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากเจ้าของร่วม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้บริการภายนอก (outsource) ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่ ให้บริการและอำนวยความสะดวก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน (รับ-จ่าย) - ดูแลเอกสารการเงินของอาคาร - ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่าย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

หัวหน้าช่าง – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร - บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายของอาคาร - ดูแลเอกสารด้านช่างของอาคาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ช่างเทคนิค – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร - ซ่อมแซมงานในห้องชุด - ให้บริการลูกค้า และเจ้าของร่วม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Executive – Asset Development (Investments)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

• Prepare financial models for large scale mixed-use real estate project. • Prepare investment presentations for potential investors, banks, and management reporting. • Provide industry updates and ma...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Vice President – Asset Development (Office)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

• Responsible for overall product marketing strategy for development of Grade A office buildings in CBD including: o Developing product marketing strategy taking into account marketability, competitor...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Vice President – Asset Development (Residential)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

• Responsible for overall product marketing strategy for high-end/ luxury condominium projects including: o Developing product marketing strategy taking into account marketability, competitors, and co...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Human Resource Development Officer

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- Responsible for full scope of recruitment activities. - Lead all recruitment process since sourcing, advertising, selection process, interviewing, and officering the job in order to get the right pe...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Senior Officer or Assistant Manager - Business Development

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Handle tasks related to Business Development and Asset Management for Golden Ventures REIT.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Admin and Document Controller

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Support Univentures\' Project; Landscape and Properties.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้จัดการโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th - ประสานงานระหว่าง supplier ระบบต่างๆของบริษัท และ main contractor ของอาคารและลูกค้า - ควบคุมการทำงานขอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th -ติดตั้งกล้องระบบ Access Control และการเดินสายสัญญาณ -ติดตั้งและประกอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย -ฝ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

วิศวกรขาย สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th สรรหาลูกค้าโครงการ และเสนอขายอุปกรณ์ Access Control งานระบบอาคารและลานจอดรถ CCTV

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Jr. Project Manager

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Support Univentures\' Project; Landscape and Properties.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ทั้งหมด 38,797 รายการ