Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

ติดต่อประสานงานจัดซื้อสินค้ากับซัพพลายเออร์ประเทศจีน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานขาย ** ด่วน **

บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

- นำเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย - หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเคยติดต่องานในนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์เป็นของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 28,140รายการ
Sales Representatives (ตัวแทนขายสินค้าแว่น)

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

1. นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ไปยังฐานลูกค้าของบริษัทฯ และ สร้างฐานลูกค้าใหม่ 2. สร้างสายสัมพันธ์ จัดอบรม ให้ข้อมูลสินค้าเป็นประจำทุกเดือนกับลูกค้า 3. วางแผนการขาย และ ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด 4. ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ 2. ติดตามใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีหลังส่งสินค้า 3. จัดทำใบวางบิล และ เตรียมการวางบิล 4. ติดต่อรับเช็ค และ ประสานงานลูกค้า 5. จัดทำใบเสร็จรับเงิน 6. สรุปรายงานลูกหนี้ปร...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

1. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ (จ่าย) กับใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้ว และ จัดทำใบสำคัญจ่าย 2. จัดเตรียมเช็ค และ เอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ลงบัญชีด้านจ่ายทั้งหมด ในโปรแกรมบัญชี 4. สรุปรายการจ่ายประจำสัปดาห์นำส่งผู้บร...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

บริหารทีมขายส่ง ผลิตภัณฑ์แว่นตา Supervise sales function in the area of responsibility (ดูแลการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ) Plan and manage distribution network in assigned channels (วางแผนและจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

The Marketing Manager plays key role in creating brand awareness and building customer base in the market. He/She has to work both strategically and operationally with diverse group of people and is r...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Sales Manager

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

ลักษณะงาน 1. ดูแลรับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับจากบริษัทฯ 2. ดูแลการกระจายสินค้าของบริษัท ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ตามกลุ่มลูกค้าที่กำหนดให้ 3. ดูแลการจัดเรียงสินค้า ณ จุดจำหน่ายให้เป็นไปตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Assistant Accounting Manager (ด่วน)

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

Job Description • รับผิดชอบการปิดงบการเงินและการออกรายงานทางการเงิน: งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน • รับผิดชอบเอกสารเกี่ยวกับภาษีทั้งหมด • Review Budget และ กระแสเงินสดของบริษัท • ประสานงานกับบุคคลภา...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Asst.Product / Brand Manager

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

1.       Set sales target align with Company’s target 2.       Set marketing budget align with Company’s policy 3.       Allocate budget for PR/Promotion/Event/POSM/Product Training 4.       Set Brand...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Customer Service

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

1. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า 2. บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบ และจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า 3. ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง 4. ทบทวนประมาณการขายก่อนออกใบขอสั่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด

1. วางแผนการสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน 2. ทำการคัดเลือกผู้สมัครงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น สัญญาจ้างงาน สัญญาค้ำประกัน 4. ประสานง...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

วิศวกรฝ่ายขาย

บริษัท ฟรอนท์ วีล จำกัด

-ทำใบเสนอราคาลูกค้า -ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย -แก้ไข ปัญหาในเบื้องต้นได้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

Sales Engineer

บริษัท ฟรอนท์ วีล จำกัด

นําเสนอสินค้าและบริการกับลูกค้า, ประสานงานลูกค้า, เสนอราคางานให้ลูกค้า, ควบคุมดูแลงาน

เงินเดือน(บาท) : 20,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

นักศึกษาฝึกงาน.สหกิจศึกษา ม.ค. - เม.ย. เท่านั้น

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (ประจำสาขาพระราม 3 )

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

ปฎิบัติการรับสินค้า / ตรวจเช็คสินค้า / จัดเตรียมสินค้า ตามเอกสารที่ได้รับ พร้อมฎิบัติการบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด และติดต่อประสานงานทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

.Net programmer

บริษัท แคนอินโนเวชั่น จำกัด

มีความรู้เรื่องของ .NET (C# or Java), JavaScript, หรือสามารถทำReport โดยใช้ Reporting Service

เงินเดือน(บาท) : 15,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

Transport Coordiantor (ประจำสาขาพระราม2 ซอยวัดกำแพง)

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

ประสานงานด้าน Transport ดูแลระบบ และอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องและทันเวลา จัดเส้นทางการส่งสินค้า ( หากรู้เส้นทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ )

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (ประจำสาขาบึงกุ่ม )

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

แพ๊คสินค้า จัดเรียงสินค้า อัพเดทข้อมูลลงระบบให้ถูกต้องและทันเวลา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

Sales Assistant

โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่วยเหลือเซลล์ด้านการติดต่อกับ Supplier ต่อรองราคา และขอราคาสินค้า หา Supplier ใหม่ๆ จัดทำเอกสารต่างๆ ดูแลด้านการสั่งสินค้าและการส่งสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เปิดรับ วุฒิม.6 ขึ้นไป หลายอัตรา ! *พนักงานขายทางโทรศัพท์ เท่านั้น!! (เงินเดือน13,000+คอมมิชชั่น30,000up+อื่นๆ)** รายได้ดี มีสวัสดิการ** ทำงานใกล้ BTSอโศก >ติดต่อ พี่อิ๋ว^^

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

- สมัคร...พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!! - (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือนไม่เกี่ยวกับยอดขาย) - โทรแนะนำเสนอขายเกี่ยวกับ** ประกันอุบัติเหตุ PA ระยะสั้น** (((ไม่ได้ขายประกันชีวิตนะคะ))) - เหมือน Call center ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

After sale service manager (ช่างซ่อมบำรุงอาคารซ คอนโด &บ้านเดี่ยว)

Adecco Engineering & IT

- การซ่อมบำรุงสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ในบ้านเดี่ยวและคอนโด

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

วิศวกรรมไฟฟ้า

บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด

- ดูแลระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของมอเตอร์และปั๊ม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

พนักงานเขียนแบบ

บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด

1. เขียนแบบและออกแบบตามใบสั่งงาน 2. เขียนแบบตามตัวอย่างของลูกค้า 3. ประสานงานกับ Sales และช่างเรื่องแบบ ใช้โปรแกรม Autocad

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

จัดซื้อ

บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด

1. จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งคุณภาพสินค้าและบริการ 2. เปรียบเทียบราคาระหว่างผู้ขายรายอื่น / เงื่อนไขการชำระเงิน 3. ออกใบสั่งซื้อ 4. ติดตามการส่งมอบสินค้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด

- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำฝึกสอนลูกจ้างเพื่อให้การปฎิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

ทั้งหมด 28,140 รายการ